+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Wijzigingen bij certificaten invoer (AGRIM) en uitvoer (AGREX)
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Wijzigingen bij certificaten invoer (AGRIM) en uitvoer (AGREX)

Bij invoer- en uitvoercertificaten krijgt u vanaf 6 november 2016 met wijzigingen te maken. Het vermelden van het EORI-nummer bij uw aanvraag is nieuw. Ook de termijnen van het indienen van bewijs en certificaatverplichtingen veranderen. Het betreft AGRIM en AGREX certificaten, welke u indient bij RVO.nl

De Europese Commissie (EC) heeft met de Verordeningen (EU) 2016/1237 en 2016/1239 nieuwe uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor het gebruik en het beheer van in- en uitvoercertificaten. Verordening (EG) nr. 376/2008 komt hiermee te vervallen.

EORI-nummer

Wanneer u invoer- en uitvoercertificaten aanvraagt, vermeldt u voortaan het EORI-nummer. Dit doet u in vak 4 op uw aanvraag.

Invoercertificaten (AGRIM)

Op invoercertificaten is 'land van herkomst' in vak 7 vervangen door 'land van uitvoer'. Verder wijzigt het volgende in bewijs en indientermijnen:

 • Het bewijs van benutting van invoer stuurt u binnen 60 kalenderdagen na het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat naar RVO.nl. Dit was 2 maanden. Voor tariefcontingenten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1301/2006 is dat 45 dagen.
 • De indientermijn voor bewijs van overmacht is 180 dagen. Dit was 6 maanden.

Uitvoercertificaten (AGREX)

Aan bewijs en indientermijnen voor uitvoercertificaten verandert het volgende:

 • Het bewijs van benutting van uitvoer stuurt u binnen 180 kalenderdagen na de einddatum van het certificaat naar RVO.nl. Dit was 2 maanden.
 • De bewijstermijn voor het verlaten van het douanegebied van de EU is 150 kalenderdagen na aanvaarding van de uitvoeraangifte. Dit was 60 dagen.
 • De indientermijn voor het bewijs van overmacht is 180 kalenderdagen. Dit was 6 maanden.
 • Voor voedselhulptransacties van niet meer dan 30.000 kilogram aan producten is geen certificaat vereist.

Certificaatverplichting buiten tariefcontingenten

Voor zowel invoer als uitvoer wijzigt de certificaatverplichting buiten tariefcontingenten. In de tabel onderaan deze pagina ziet u voor welke producten de certificaatverplichting blijft gehandhaafd en voor welke producten deze vervalt.

Invoer

Vanaf 6 november 2016 vervalt de certificaatverplichting buiten tariefcontingenten voor de volgende sectoren:

 • granen
 • olijfolie en tafelolijven
 • melk en zuivelproducten
 • rundvlees (bijvoorbeeld naar Namibië, Botswana enzovoorts)

Met ingang van 1 oktober 2017 vervalt de certificaatverplichting buiten tariefcontingenten voor de volgende sectoren:

 • suiker
 • knoflook (B-certificaten)

Uitvoer

Met ingang van 6 november 2016 vervalt de certificaatverplichting buiten tariefcontingenten voor de sector granen. Vanaf 1 oktober 2017 vervalt de certificaatverplichting buiten tariefcontingenten voor de sector suiker.

Certificaten afgegeven voor 6 november 2016

Voor in- en uitvoercertificaten die RVO.nl voor 6 november 2016 heeft afgegeven, blijven de bepalingen van Verordening (EG) nr. 376/2008 van kracht. In- en uitvoercertificaten die u niet (volledig) benut, kunt u terugsturen. Op verzoek van de titularis wordt de gestelde zekerheid vrijgegeven wanneer u aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 • De geldigheidsduur van het certificaat is op 6 november 2016 nog niet verstreken.
 • Het certificaat is vanaf 6 november 2016 niet langer vereist voor de betrokken producten.
 • U heeft het certificaat op 6 november 2016 slechts gedeeltelijk of helemaal niet gebruikt.

Meer informatie

U vindt alle wijzigingen in de Basisregeling invoer alle sectoren (pdf) en Basisregeling uitvoer alle sectoren (pdf). De formulieren en de basisregelingen per sector worden aangepast. U vindt die zo spoedig mogelijk op de website van RVO.nl.

Heeft u vragen over deze certificaten? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl: 088-6026850.

Bron: RVO.nl

08 nov. 2016 at 12:00