+31(0)884321888
[javascript protected email address]
EUR.1-certificaat
Eenvoudig en efficiënt
Juiste documenten in no-time > Bespaar tijd en geld.
Alles in één oplossing
Al je exportdocumenten in 1 bestelling geregeld.
Ondersteuning (zoveel) als je wenst
Hulp bij al je exportvragen > Bel als je ergens niet uitkomt!

Leveranciersverklaring van Prefentiële Oorsprong

De Leveranciersverklaring van Preferentiële Oorsprong dient als onderbouwing voor de Preferentiële oorsprong inzake de afgifte van een EUR.1-certificaat of EURMED. Dit zijn preferentiële handelsdocumenten die je in het bestemmingsland een korting of vrijstelling van douanerechten kunnen bewerkstelligen.

De juiste versie van een Leveranciersverklaring Preferentiële Oorsprong is hier te downloaden.

De aanvrager van het EUR.1-certificaat / EURMED kan een Preferentiële leveranciersverklaring vragen bij zijn toeleverancier als deze in de EU is gevestigd. De goederen waarvoor de verklaring wordt aangevraagd moeten van Preferentiële EU oorsprong zijn.

De voorwaarden voor de Preferentiële Leveranciersverklaring zijn opgenomen in Verordening (Vo) 2015/2447. De artikelen voor het Preferentiële Handelsverkeer zijn vastgelegd in het DouaneWetboek van de Unie (DWU).

Aandachtspunten voor de verstrekker van de Preferentiële Leveranciersverklaring (2015/2447):

Jouw afnemer vraagt jou om een Preferentiële leveranciersverklaring in te vullen. De verklaring die moet worden ingevuld en ondertekend, verwijst naar eisen zoals gesteld in de wet. Deze verklaring wordt gebruikt door jouw klant om bij de Kamer van Koophandel (KVK) een EUR.1 of een EURMED geldig te kunnen laten maken. Dit document dient vervolgens om goederen in bijvoorbeeld een land als Zwitserland in te kunnen voeren met een verlaging of kwijtschelding van douanerechten. Dit betekent een financieel voordeel voor de klant van jouw klant. De door jou afgegeven leveranciersverklaring is de basis hiervoor. Uitsluitend bedrijven uit een land binnen de EU kunnen deze verklaring aan jou vragen. De (preferentiële) oorsprong van de goederen is altijd die van een land binnen de EU. (Een uitzondering hierop is Turkije).

Wat kun je doen om bij navraag, zelf de oorsprong van de geleverde goederen aan te tonen?

  • Als je de goederen hebt ingekocht binnen de EU kun je zelf om een achterliggende Preferentiële Leveranciersverklaring van Oorsprong vragen bij jouw toeleverancier. Als dat veel artikelen zijn kun je één keer per jaar (12 maanden) een Excel-lijst opvragen met daarbij een bijbehorende Preferentiële Leveranciersverklaring die verwijst naar de bijbehorende lijst (door bijvoorbeeld nummer of datum).
  • Als je de goederen importeert van buiten de EU bedenk dan van te voren of je de goederen door gaat leveren. Je kunt bijvoorbeeld vanuit Zwitserland geen Preferentiële leveranciersverklaring opvragen, het is immers geen EU lidstaat. Vanuit Zwitserland kun je als bewijs overleggen een door jou ontvangen EUR.1/EURMED of een factuurverklaring. Dit laatste kan als de waarde van de goederen lager is dan € 6.000,- of als het betreffende bedrijf een Vergunning van de Douane heeft om een verklaring op de verkoopfactuur te plaatsten. In Nederland noemen we dat Vergunning Toegelaten exporteur (TE).

Wat als je de goederen hebt geproduceerd?

Als je zelf de goederen hebt geproduceerd zijn de eisen van het DWU (DouaneWetboek van de Unie) bepalend.

Zijn het producten die overduidelijk de oorsprong hebben binnen de EU? Denk hierbij aan vlees, vis of landbouwproducten. Of zijn het producten die zijn samengesteld uit meerder onderdelen en die diverse bewerkingen hebben ondergaan? Per product of productgroep moet dan op basis van de HS code (Harmonized System) worden vastgesteld wat de oorsprong van het eindproduct is. Dat is afhankelijk van het bestemmingsland. De eisen zijn vastgelegd in het bijbehorende Protocol.

Leveranciersverklaring voor CvO-certificaat

Let op! De Leveranciersverklaring van Prefentiële Oorsprong is niet hetzelfde als de Leveranciersverklaring van Oorsprong. Voor een CvO-certificaat geldt een andere leveranciersverklaring, namelijk de Leveranciersverklaring van Oorsprong (Suppliers Declaration of Origin).