+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Wijziging: leveranciersverklaringen van preferentiële oorsprong
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Wijziging: leveranciersverklaringen van preferentiële oorsprong

Op 13 juni 2017 heeft de EU de regelgeving met betrekking tot de geldigheidsduur van leveranciersverklaringen voor goederen van preferentiële oorsprong aangepast. De nieuwe regelgeving is praktischer dan de oude. U kunt voortaan één leveranciersverklaring afgeven voor reeds geleverde goederen en toekomstige leveringen.

Wat is een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong?

De Leveranciersverklaring van Preferentiële Oorsprong dient als onderbouwing voor de Preferentiële oorsprong inzake de afgifte van een EUR1-certificaat of EURMED. Dit zijn preferentiële handelsdocumenten die u in het bestemmingsland een korting of vrijstelling van douanerechten kunnen geven.

De aanvrager van het EUR1-certificaat / EURMED kan een Preferentiële leveranciersverklaring vragen bij zijn toeleverancier als deze in de EU is gevestigd. De goederen waarvoor de verklaring wordt aangevraagd moeten van Preferentiële EU oorsprong zijn.

De voorwaarden voor de Preferentiële Leveranciersverklaring zijn opgenomen in Verordening (Vo) 2015/2447. De artikelen voor het Preferentiële Handelsverkeer zijn vastgelegd in de Union Customs Code (UCC) of wel het Douane Wetboek van de Unie (DWU).

Oude situatie

Tot 13 juni 2017 was het zo dat de leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong, die een ingangsdatum in het verleden had, geldig was tot de datum van ondertekening. Deze was dus niet 24 maanden geldig, zoals bij leveranciersverklaringen die een ingangsdatum in de toekomst hadden of op de dag van ondertekening ingingen.

Voorbeeld:
Op 5 juni 2017 schrijft u een leveranciersverklaring uit met een ingangsdatum van 1 mei 2017.

De leveranciersverklaring was in dit geval geldig tot 5 juni 2017.

Nieuwe Situatie

Vanaf 13 juni 2017 mag de ingangsdatum van een leveranciersverklaring niet meer dan 12 maanden vóór of niet meer dan zes maanden na de datum van afgifte liggen, maar zal deze altijd 24 maanden geldig zijn. Een kortere geldigheidsduur mag uiteraard ook.

Voorbeeld:
Op 5 juli 2017 schrijft u een leveranciersverklaring uit. De vroegste ingangsdatum van deze verklaring is 5 juli 2016 en de laatste ingangsdatum is 5 januari 2018. De maximale geldigheidsduur is 24 maanden vanaf de ingangsdatum en ligt in dit geval tussen 4 juli 2018 en 4 januari 2020.

U schrijft op 24 juni 2017 een leveranciersverklaring uit met als ingangsdatum 1 januari 2017. De maximale geldigheidsduur is dan tot en met 31 december 2018.

U schrijft op 24 juni 2017 een leveranciersverklaring uit met als ingangsdatum 1 oktober 2017. Deze verklaring is dan maximaal geldig tot en met 30 september 2019.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, stuurt u dan een e-mail naar info@exportdocumenten.com of bel naar 0314-354865.

05 jul. 2017 at 11:30