+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam

De Europese Unie en Vietnam hebben een ‘Trade Agreement’ en ‘Investment Protection Agreement’ ondertekend op 30 Juni 2019. Hieronder volgt een samenvatting van de presentatie ‘Guide to the Free Trade Agreement’.

Als de vrijhandelsovereenkomst in werking is getreden komen er kansen op het gebied van handel en banen. Deze groei vindt plaats aan beide zijden, doordat:

  • 99% van alle invoerrechten gaan verdwijnen
  • er een vermindering van belemmeringen van regelgevende aard en overlappende administratieve rompslomp zal zijn
  • er voor bescherming van geografische aanduidingen wordt gezorgd
  • diensten en markten opgesteld worden voor overheidsopdrachten
  • de overeengekomen regels afdwingbaar zijn

De overeenkomst wordt ter ratificatie gepresenteerd aan Vietnamese zijde aan de ‘National Assembly’ en aan de EU zijde aan het Europees Parlement.

Oorsprongsmarkering

Dit is de eerste vrijhandelsovereenkomst waarin staat dat de markering ‘made in EU’ gebruikt mag worden voor niet-landbouw goederen. Met uitzondering de farmacie, waar het nog steeds belangrijk is een nationale goedkeuring te hebben.

Hoe kun je profiteren van 0% invoerrechten?

Onder dit vrijhandelsakkoord kunnen producten die hun oorsprong hebben in één van de partijen voordeel hebben. De oorsprongsregels zijn daarvoor een belangrijk aspect en zijn vastgelegd in het Protocol. Om hiervan te profiteren moeten de goederen:

  • ‘hun oorsprong’ hebben in de EU
  • begeleid worden met een Certificaat van Oorsprong
  • voldoen aan eventuele aanvullende eisen

The Rules of Origin (RoO, Oorsprongsregels) zijn de wettelijke regels om te onderzoeken of je gebruik mag maken van de preferentiële oorsprong. Dit is HS (harmonized system) code en land afhankelijk. De preferentiële oorsprongsregels bepalen of een product kan worden beschouwd als voldoende bewerkt om van preferentiële oorsprong te zijn.

Basis principes

‘Non-alteration’ (niet bewerkt)

Het Protocol beschrijft het principe van ‘non-alteration’ wat inhoudt dat goederen in transit kunnen worden vervoerd door zogenaamde derde landen, zo lang ze niet zijn bewerkt, anders dan nodig om ze in een goede conditie te bewaren. Labelen, voorzien van zegels, merken of documentatie is wel toegestaan. Zeker als dat op verzoek is van het land van import. Het kan zijn dat dat op verzoek van de autoriteiten schriftelijk wordt aangetoond. Dit maakt het mogelijk om regionale ‘hubs’, zoals Singapore, te gebruiken.

Certificering and zelf-certificering

Het vrijhandelsakkoord met Vietnam is gebaseerd op mogelijkheden, zoals al overeengekomen in andere vrijhandelsovereenkomsten. EU geregistreerde exporteurs kunnen gebruik maken van factuur- of REX verklaringen. Als de zending niet meer dan € 6.000 aan preferentiële goederen bevat mag er sowieso van deze verklaring gebruik worden gemaakt. EU exporteurs mogen tevens gebruik maken van een EUR1-certificaat. In de toekomst kan het in de EU zo zijn dat men over gaat naar het REX (Registered Exporter) system. Ook de eis voor het CvO aan Vietnamese zijde kan wijzigen.

Cumulatie

Het protocol biedt ruimte voor bilaterale cumulatie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat EU textiel producenten rollen stof mogen aanbieden van EU oorsprong bij de productie in Vietnam. Het vrijhandelsakkoord biedt ruimte om 'te cumuleren'. Vietnam kan ook voordeel hebben bij het feit dat de EU al vrijhandelsovereenkomsten heeft afgesloten met andere landen in de regio van Vietnam. Als je hier gebruik van gaat maken is het uiteraard noodzakelijk dit in je administratie vast te leggen.

Product Specifieke Regels (PSR)

In het akkoord is men een aantal productspecifieke regels voor zowel de EU als voor Vietnam overeengekomen. Deze gelden voor iedereen die gebruik wil maken van het preferentiële voordeel.

De meeste basis landbouw-, visserij- of veeteelt producten moeten ‘geheel en al verkregen’ zijn in Vietnam of de EU. Veelal is tariefpostverspringing hier van toepassing. Ook wel ‘Change of Tariff heading’ (CTH) genoemd. Met eventueel een gewicht limiet daaraan vast gekoppeld. Voor de meeste producten geldt echter de procent eis, wat inhoudt dat de waarde van de materialen 'NIET van oorsprong' moet liggen tussen de 50% en 70%. Sommige producten moeten een specifieke bewerking hebben ondergaan om de preferentiële oorsprong te kunnen verkrijgen.

Wat dat betreft is deze vrijhandelsovereenkomst met Vietnam niet anders dan de voorgaande overeenkomsten. Zodra deze in werking is getreden is het ook hier weer mogelijk om op eenvoudige wijze de eis aan de hand van de HS code terug te vinden in de Market Access Database.

29 aug. 2019 at 11:44