+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Vrijhandelsakkoord op hoofdlijnen EU - Vietnam
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Vrijhandelsakkoord op hoofdlijnen EU - Vietnam

De EU en Vietnam hebben op 4 augustus 2015 een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verdere vrijmaking van de onderlinge handel. Ruim tweeënhalf jaar van onderhandelen is hier aan vooraf gegaan.

EU en Vietnam spreken van een omvattend en gebalanceerd akkoord. Het akkoord betekent dat Europese exporteurs en investeerders makkelijker toegang hebben tot de Vietnamese markt met ruim 90 miljoen consumenten. Door het verdrag verdwijnen op termijn de meeste importtarieven tussen Vietnam en de EU en wordt regelgeving gestroomlijnd.

Naast ambitieuze afspraken over het tarifaire belemmeringen, hebben de EU en Vietnam ook omvattende afspraken gemaakt over het wegnemen van niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het vergroten van de markttoegang tot diensten en investeringen. Zo zal Vietnam verschillende financiële diensten, telecommunicatie, transport en post- en koeriersdiensten liberaliseren. Tevens zijn er afspraken gemaakt over overheidsaanbestedingen en bevat de overeenkomst een robuust duurzaamheidshoofdstuk. Zie voor meer informatie: het persbericht van de Europese Commissie.

Na het vrijhandelsakkoord met Singapore, is het akkoord met Vietnam de tweede in de regio. Bilaterale akkoorden met ASEAN-landen moeten op termijn uitmonden in een regionale overeenkomst over vrijhandel.

Vervolg

Nu het akkoord op hoofdlijnen gesloten is, zullen de onderhandelingsteams de komende tijd druk zijn met het uitwerken van de laatste technische punten. Daarna zal worden overgegaan tot juridische controle en goedkeuring van het akkoord. De verwachting is dat het akkoord niet eerder dan 2017 in werking treedt. Wij zullen u informeren wanneer wij meer duidelijkheid hebben over de exacte datum van inwerkingtreding.

Meer informatie

Voor meer informatie, ook over de inhoud van de afspraken, zie:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5468_...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5467_en...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5469_e...

Bron: VNO-NCW (ECHO)

05 apr. 2015 at 10:30