+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Vervallen tariefpreferenties onder het APS voor bepaalde landen (o.a. Thailand) per 1-1-2015
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Vervallen tariefpreferenties onder het APS voor bepaalde landen (o.a. Thailand) per 1-1-2015

In december 2013 werd nieuws bekend gemaakt over de herziening van het Algemeen Preferentieel Stelsel. Als gevolg van deze herziening worden landen die in drie achtereenvolgende jaren door de Wereldbank worden geclassificeerd als hogere middeninkomenslanden verwijderd van de lijst met begunstigde landen binnen het APS. Ook landen die reeds op andere basis genieten van betere of gelijkwaardige tariefpreferenties tot de EU, zoals onder een vrijhandelsakkoord of autonome tariefpreferenties, vallen sinds de hervorming van het APS buiten de lijst met begunstigde landen. Concreet betekent dat de volgende wijzigingen:

Per 1 januari 2015 vallen de Volksrepubliek China, Ecuador, de Maladiven en Thailand buiten het APS (PB L 355, d.d. 31-12-2013)
Per 1 januari 2016 vallen Turkmenistan, Peru, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador en Guatemala buiten het APS (PB L 283, d.d. 27-9-2014)

Wat betekent dit voor u?
De genoemde landen kunnen vanaf deze datum niet langer gebruik maken van de tariefpreferenties binnen het APS. Landen die geen vrijhandelsakkoord hebben met de EU – zoals Thailand – vallen terug op het derdelandenrecht. Op dit moment is er nog geen zicht op definitieve afronding van het vrijhandelsakkoord met Thailand. Landen die wel een vrijhandelsakkoord hebben met de EU – zoals Peru, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador en Guatemala – kunnen gebruik maken van de tariefpreferenties in het betreffende akkoord. Voor de meest actuele tariefinformatie verwijzen wij u naar de EU export helpdesk: Export Helpdesk.

Bron: ECHO

17 nov. 2014 at 10:00