+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Verlenging van economische sancties op Rusland en de Krim
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Verlenging van economische sancties op Rusland en de Krim

De EU heeft besloten het pakket sancties ten aanzien van de Russische Federatie met ingang van 1 augustus 2016 voor nog tenminste zes maanden te verlengen tot en met 31 januari 2017. De sancties zien toe op de Russische energie-, defensie- en bankensector. De sancties ten aanzien van de Krim-regio werden in juni reeds verlengd met een jaar, deze blijven van kracht tot en met 23 juni 2017.

Wat betekent dat voor u?
De vergunningen die afgelopen jaar verleend zijn onder de hiervoor geldende sanctiewetgeving kennen een geldigheidsduur van één jaar. Lopen de vergunde activiteiten ook na de geldigheidsduur door (bijvoorbeeld in het kader van technische bijstand), wees dan alert dat u tijdig een verlenging van de vergunning aanvraagt.

Wat moet u hiervoor doen?
• Vraag ruim voor het verlopen van de geldigheidsduur¹, een verlenging van de vergunning aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).
• Hiervoor vult u het aanvraagformulier in met duidelijke verwijzing naar het nummer van de eerder afgegeven vergunning.
• Voeg bij het formulier een getekende verklaring waarin staat dat de eerder vergunde activiteiten ongewijzigd doorlopen na de laatste dag van geldigheid op de vergunning.
• Wanneer omstandigheden wél veranderd zijn (denk aan veranderingen in dienstverlening, eindgebruiker of eindgebruik), geef dan duidelijk aan welke verandering heeft plaats gevonden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of een nieuwe vergunning moet worden afgegeven.

Op de website van de RVO kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent sancties, evenals het Handboek Rusland: zaken doen met Rusland, omgaan met sancties.

Bron: ECHO

07 jul. 2016 at 10:30