+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Verlenging van afgegeven vergunningen i.v.m. sancties Rusland
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Verlenging van afgegeven vergunningen i.v.m. sancties Rusland

De EU heeft besloten het pakket sancties ten aanzien van de Russische Federatie met ingang van 1 augustus 2015 voor tenminste zes maanden te verlengen tot en met 31 januari 2016.

Eerder werd al besloten de sancties voor de Krim met een jaar te verlengen tot en met 23 juni 2016.

De vergunningen die afgelopen jaar verleend zijn onder de hiervoor genoemde sanctiewetgeving kennen een geldigheidsduur van één jaar. Lopen de vergunde activiteiten ook na de geldigheidsduur door (bijvoorbeeld in het kader van technische bijstand), wees dan alert dat u tijdig een verlenging van de vergunning aanvraagt.

Wat moet u hiervoor doen?

  • Vraag ruim voor het verlopen van de geldigheidsduur(*), een verlenging van de vergunning aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).
  • Hiervoor vult u het aanvraagformulier in met duidelijke verwijzing naar het nummer van de eerder afgegeven vergunning.
  • Voeg bij het formulier een getekende verklaring toe waarin staat dat de eerder vergunde activiteiten doorlopen tot na de laatste dag van geldigheid op de vergunning.
  • Wanneer omstandigheden wél veranderd zijn (denk aan veranderingen in dienstverlening, eindgebruiker of eindgebruik), geef dan duidelijk aan welke verandering heeft plaats gevonden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of een nieuwe vergunning moet worden afgegeven.

(*) Laatste dag van geldigheid, zie box 3 op de vergunning.

Meer informatie:

Link naar de relevante EU-verordening.

Binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een loket opgericht, waar u terecht kunt met vragen over de hierboven genoemde sancties. Op de website van RVO.nl (www.rvo.nl/ondernemersloket-sancties-rusland) kunt u de laatste informatie vinden over de sancties, evenals het Handboek Rusland: zaken doen met Rusland, omgaan met sancties.

Bron: ECHO 2015, nr. 049

25 jun. 2015 at 11:30