+31(0)884321888
[javascript protected email address]
TTIP regels van oorsprong
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

TTIP regels van oorsprong

De onderhandelingen met de VS over het vrijhandelsakkoord TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zijn in de fase aanbeland waarin de product specifieke oorsprongsregels worden besproken. Op vrijdag 26 juni jl. heeft in Brussel een technisch overleg plaatsgevonden tussen de Commissie en de lidstaten. Overleg met de VS is voorzien op 13 juli.

Al in 2013 zijn de Commissie en de lidstaten overgegaan tot consultatie van het bedrijfsleven. Mede op basis daarvan heeft de Commissie nu een voorstel geformuleerd voor de Europese inbreng in de onderhandelingen voor hoofdstukken 25 t/m 97. Er is nog niet gesproken over hoofdstukken 1 t/m 24 (landbouw).

De Commissie heeft per tariefpost een toelichting gegeven op de Europese inzet. Daarbij heeft de Commissie aangegeven wat de verwachte Amerikaanse inzet zal zijn. Zowel de VS als de EU hebben Korea als benchmark gekozen omdat beide partijen met dat land een FTA hebben afgesloten. Daarnaast zoekt de Commissie naar consistentie met nieuwere FTA’s en daarvoor ziet zij TTIP als toekomstig model. Verder de in ontwikkeling zijnde Pan Euromed regels worden gebruikt als achtergrond voor textiel en kleding.

Een groot aantal Europese brancheorganisaties is betrokken geweest bij de consultaties met de Commissie. Het is ons bekend dat dit niet garandeert dat uw belangen altijd volledig in aanmerking worden genomen. De Nederlandse overheid wil dan ook voor eventueel afwijkende belangen aandacht blijven vragen.

Bron: vno-ncw

09 jul. 2015 at 09:30