+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Sancties ten aanzien van Rusland en de Krim uitgebreid
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Sancties ten aanzien van Rusland en de Krim uitgebreid

De EU heeft besloten een pakket sancties aan te nemen ten aanzien van de Russische Federatie.

Op 29 juli 2014 heeft de EU besloten een pakket sancties aan te nemen ten aanzien van de Russische Federatie. Deze sancties hebben betrekking op de volgende terreinen:

  • Kapitaalmarktrestricties. Het is onderdanen en bedrijven in de EU verboden te handelen in of een bijdrage te leveren aan transacties betreffende effecten en schuldpapier van de grootste Russische staatsbanken met een looptijd van meer dan 90 dagen.
  • Wapenembargo: Export en import van militaire goederen van en naar Rusland is verboden, inclusief technische en financiële assistentie. Contracten afgesloten vóór de inwerkingtreding van het embargo mogen nog worden uitgediend. De import van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de veiligheid van Europese defensiesystemen is nog toegestaan.
  • Verbod op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik indien sprake is van Russische militaire eindgebruikers of militair eindgebruik in Rusland.
  • Verbod op de uitvoer van technologieën ten behoeve van projecten met betrekking tot schalieolie, diepzeeolie en Arctische oliewinning. Uitvoer naar Rusland van bepaalde energie-gerelateerde apparatuur en technologie valt hiertoe onder een vergunningplicht.

Daarnaast heeft de EU op 28 juli 2014 besloten tot aanvullende sectorale maatregelen ten aanzien van de Krim en Sevastopol. Deze maatregelen omvatten een exportverbod voor bepaalde goederen en technologieën voor infrastructuur, vervoer, telecommunicatie en energie (beperkt tot exploitatie van olie, gas en mineralen). Er is tevens een investeringsverbod ingesteld voor deze sectoren en een verbod op financiering en verzekeringen gerelateerd aan bovengenoemd exportverbod.

De sancties tegen Rusland zijn op 1 augustus 2014 in werking getreden; de Krimsancties op 31 juli 2014.

Op 29 juli 2014 heeft de EU eveneens besloten de lijst uit te breiden van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. De tegoeden binnen de EU van de op deze lijst geplaatste personen en entiteiten zijn bevroren en tevens zijn reisbeperkingen opgelegd aan de betreffende personen.

Meer informatie:

Link naar EU-verordening over sancties ten aanzien van Rusland:


Links naar EU-verordening over de Krim en wijziging:

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1406880969443&uri=CELEX:32014R0692

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.226.01.0002.01.NLD

Bron: ECHO


01 aug. 2014 at 10:00