+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Roadshow Douane AGS3
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Roadshow Douane AGS3

Donderdag 12 mei waren wij aanwezig bij de Roadshow van de Douane over AGS3 in Zwolle. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op verschillende plekken in Nederland.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd om bedrijven voor te bereiden op de komst van AGS3. AGS3 is de vervanging van DSU (Douane Sagitta Uitvoer) en is de derde fase van de implementatie van AGS (Aangiftesysteem). DSU wordt vervangen om te zorgen dat aangiften voldoen aan de specificaties van het WDO-datamodel. Voor AGS3 worden ±2.000 aangevers overgezet.

De Roadshow werd gepresenteerd door Dick Romp, Jan van Ginkel en Esther Bekman van de Douane en Dennis Heijnen van EVO. Het programma is hier te vinden.

De presentaties zijn inmiddels gepubliceerd en kunt u hier vinden. Echter willen wij u graag kort informeren over wat er deze dag besproken is.

Jan van Ginkel presenteerde: “Procesmatige wijzigingen”

De heer van Ginkel ging dieper in op de wijzigingen die geïmplementeerd worden in het nieuwe systeem AGS3.
Deze wijzigingen zijn o.a.:

 • Controles worden strenger gehanteerd om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie in Brussel. Bijvoorbeeld als een foute bescheidcode wordt vermeld, wordt de aangifte afgewezen.
 • Na uitvoer stuurt AGS automatisch na 30 dagen een reminder indien het kantoor van uitgang geen bericht naar AGS heeft verstuurd wat de uitgang van de goederen bevestigd. Na 120 dagen wordt er nog een reminder gestuurd indien er geen alternatief bewijs ontvangen is. Na 150 dagen wordt de AGS-aangifte elektronisch buiten werking gesteld.
 • Alles wordt elektronisch verwerkt. Bij AGS verloopt het contact met de Douane via e-mail. Er is geen mogelijkheid meer van het gebruik maken van bijvoorbeeld de postbus voor het aanleveren van alternatief bewijs.
 • Vermelding van de partijen en de rollen in de vertegenwoordiging veranderen.
 • De situaties “Te laden” en “geladen” komen te vervallen. Goederen moeten beschikbaar blijven tot de aangifte is vrijgegeven. Er zijn echter wel afspraken gemaakt dat de goederen binnen 30 minuten vrijgegeven moeten worden.
 • Het ongeldig maken van een aangifte dient te voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Eén zending per aangifte (één koop/verkooptransactie).
 • De noodprocedure wijzigt. Na een storing kan alsnog een aangifte in AGS ingediend worden met in vak 44 de vermelding van “NP500”. Het systeem herkent dan dat het een aangifte betreft die ingediend is na een storing. De aanvaardingsdatum zal dan afwijken van verzenddatum van de goederen.
 • Meerdere regels per aangifte (momenteel max. 99 in de toekomst mogelijk meer).
 • Meerdere regelingen per aangifte mogelijk. Deze moeten echter wel in dezelfde kolom van de nationale matrix vermeld worden.

“Implementatie AGS3” door Esther Bekman

AGS3 wordt in fases geïmplementeerd. Hieronder worden de fases en de huidige status van de fase kort beschreven:

Fase 1
In deze fase worden 1 à 2 aangevers aangesloten. Deze fase is reeds uitgevoerd.

Fase 2
In Fase 2 worden 20 à 30 aangevers aangesloten. Deze fase is reeds uitgevoerd.

Fase 3
In deze fase worden middelgrote bedrijven aangesloten. Deze fase begint nadat fase 1 en 2 succesvol afgerond zijn. Er is bewust nog geen datum bekend gemaakt over de ingang van deze fase omdat de Douane er zeker van wil zijn dat de voorgaande fases succesvol afgerond zijn. De Douane begrijpt dat het “niet weten” vervelend is. Echter willen ze ook geen verkeerde verwachtingen creëren door data af te geven en deze steeds uit te moeten stellen, iets wat ze geleerd hebben van de implementatie van AGS2. Voor deze fase hanteert de Douane een implementatieperiode van zes weken.

Fase 4 en 5
In de vierde en vijfde fase sluiten de grootste uitvoeraangevers aan (top 20 AGS gebruikers en top 20 uitvoer aangevers). De aansluitplanning wordt in overleg met Douane en het bedrijfsleven gemaakt. Voor fase vier geldt een implementatieperiode van vier weken.

Fase 6 - kleine bedrijven
Dit is de laatste fase waarin de laatste kleine bedrijven worden aangesloten. Dit betreft de grootste groep die aangesloten wordt.

In fase 4, 5 en 6 kunnen aangevers gedurende twee weken naast AGS nog DSU gebruiken. Tijdens de Roadshow werd aangegeven dat als bedrijven hier niet voldoende tijd aan hebben, er in overleg met de klantcoördinator/Douane veel mogelijk is. Hierover kan telefonisch contact worden opgenomen met de Nationale Helpdesk Douane op telefoon nummer 088-1566655.

Uiterlijk eind 2016 wordt het gebruik van DSU stopgezet.

Momenteel zijn 21 aangevers actief en zitten er 1.700 aangiften in het systeem waarvan ongeveer 700 aangiften afgewezen zijn. Volgens de Douane was dit te verwachten aangezien er meer controles gehanteerd worden met als gevolg dat de aangiften correcter zullen zijn. Zij schrokken dan ook niet van deze aantallen.

Voor het aanleveren van bescheiden voor AGS3 dient een ander e-mailadres gehanteerd te worden dan voor DSU.
Nieuwe emailadressen voor uitvoer:

Praktische tips voor het bedrijfsleven door Dennis Heijnen van de EVO/FENEDEX

Dennis Heijen raadde aan op tijd te beginnen met de systeemwijzigingen en goed en tijdig in overleg te gaan met de systeemleveranciers die bedrijven hanteren, zodat de implementatie zo goed en soepel mogelijk verloopt.

Vraagronde

Uit de vraagronde aan het einde van de Roadshow bleken o.a. twee belangrijke problemen naar voren te komen welke door de Douane genoteerd zijn en meegenomen worden om nader te onderzoeken, dit zijn:

 • In de ‘vooraf aangifte’ moet het containernummer vermeld worden, wat voor sommige bedrijven problemen oplevert.
 • Ondanks de mogelijkheid van de vermelding van meerdere regelingen is het niet mogelijk om meerdere transacties codes te vermelden per aangifte in AGS2. In AGS3 zit deze mogelijkheid ook niet.

Handige links

 • Naast de Roadshow heeft de Douane ook al Webinars gepresenteerd.
 • De presentaties staan online en kunt u hier vinden.
 • Meer informatie over AGS en de implementatie kunt u vinden op de website van de Douane.
06 jun. 2016 at 10:00