+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Regels en ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van de Europese Unie
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Regels en ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van de Europese Unie

Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. Echter is er in 2015 besloten een sterkere aanpak te hanteren, waarbij duidelijker moet worden wat de Europese Unie van de kandidaatlanden verwacht. Afgelopen week kwam de Informele Raad Algemene Zaken bijeen voor de strategie van het uitbreidingsbeleid voor het komende jaar.

De Europese Unie is door de jaren heen sterk gegroeid. De voorloper van de EU, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is in 1951 opgericht door zes landen in West-Europa. In 1973 sloten de meeste andere West-Europese landen aan. Vervolgens werden in het begin van de 21e eeuw ook landen in Midden- en Oost-Europa lid. Inmiddels telt de EU 28 lidstaten.

Om lid te worden van de Unie, dienen landen aan een aantal voorwaarden te voldoen: de Kopenhagen-criteria. Een toekomstig lid moet bijvoorbeeld een democratische regering hebben, waar goed wordt omgegaan met mensenrechten. Ook moeten minderheden worden beschermd en moet de economie goed functioneren. Tot slot moeten nieuwe lidstaten de Europese regels overnemen.

Tot op heden worden er onderhandelingen over toetreding gevoerd met: Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië, Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo.

De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. Onderzoek van het Centraal Planbureau uit oktober 2006 wijst uit dat het lidmaatschap zeer gunstig uitpakt voor de economieën van de nieuwe lidstaten. Bovendien is de EU door de schaalvergroting een sterkere speler op het wereldtoneel geworden.

Het onderstaande overzicht geeft duidelijk de uitbreiding van het historische groeiproces van de Europese Unie weer:


nnb: nog niet bekend

Toetredingscriteria

Landen kunnen niet zomaar toetreden tot de Europese Unie; zij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze criteria zijn opgesteld door de regeringsleiders van de EU-lidstaten in Kopenhagen in juni 1993. Een toekomstig lid moet:

  • Een stabiele democratie hebben die de rechtstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van de minderheden waarborgt-
  • Over een goed functionerende markteconomie beschikken
  • De gemeenschappelijke regels, normen en beleidsmaatregelen aanvaarden die de basis van de EU-wetgeving vormen

In de aanloop naar de toetreding hebben de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten een strategie uitgestippeld die hen moet voorbereiden op toetreding. De Unie geeft de lidstaten financiële steun om te kunnen voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap. De Europese Investeringsbank (EIB) en de Wereldbank verlenen doorgaans goedkope kredieten om toetredingseisen te financieren.

Lees hier het gehele artikel over het beleid van de Europese Unie omtrent uitbreiding.


03 aug. 2016 at 09:00