+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Nucleair akkoord met Iran: consequenties voor verlichting sancties
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Nucleair akkoord met Iran: consequenties voor verlichting sancties

Op 14 juli 2015 hebben de E3+3 en Iran een alomvattend akkoord over het nucleaire programma van Iran bereikt.

Sanctieverlichting is voorzien in drie stappen en is gekoppeld aan de uitvoering van het akkoord door Iran. Op de korte termijn betekent het dat er geen directe verandering is in de sancties of andere restrictieve maatregelen tegen Iran.

Alle bestaande sancties blijven van kracht totdat de IAEA heeft geverifieerd dat Iran aan alle afgesproken voorwaarden uit het nucleair akkoord heeft voldaan. Eind dit jaar is daar op zijn vroegst meer over te zeggen. Pas als aan de afgesproken voorwaarden is voldaan, zullen de eerste sancties worden verlicht. Het gaat dan om VN-sancties (nucleair) en een deel van de VS- en EU-sancties.

Als Iran zich houdt aan zijn afspraken en de sancties worden opgeheven, zal de overheid de bedrijven- en financiële sector helpen om de mogelijkheden te benutten die zich zullen voordoen en handel en investeringen tussen Nederland en Iran promoten.

Sanctieverlichting in drie stappen

  • Sanctieverlichting is gekoppeld aan de uitvoering van het akkoord door Iran.
  • Een nieuwe VNVR-resolutie zal alle voorgaande VNVR-resoluties tegen Iran ongedaan maken en bepalingen m.b.t. gevoelige technologie- en activiteiten – opnieuw instellen.
  • Onder het akkoord zullen de huidige sancties in drie stappen worden verlicht. VN-sancties (nucleair) en VS- en EU-sancties t.a.v. de financiële en verzekeringssector, de olie- en gassector, de scheep- en transportsector, goud en edelmetaal en automobiel sector (alleen VS) worden verlicht of opgeschort zodra het IAEA heeft geverifieerd dat Iran aan zijn verplichtingen uit het akkoord heeft voldaan (verwachte duur: op zijn vroegst eind van het jaar). Ook zullen dan een deel van de personen en entiteiten van de sanctielijst worden geschrapt. De VNVR zal specifieke restricties, inclusief restricties betreffende overdracht van proliferatiegevoelige goederen, instellen.
  • 8 jaar na dato (of nadat het IAEA heeft kunnen concluderen dat het nucleaire programma van Iran volledig vreedzaam is) zullen (vrijwel) alle resterende EU- en VS-sancties (waaronder dual use goederen, wapenembargo en onderwijsregeling) definitief worden opgeheven. De resterende personen/entiteiten op de sanctielijst zullen worden gedelist.
  • 10 jaar na dato zal de VNVR de speciale restricties betreffende de overdracht van proliferatiegevoelige goederen opheffen en de EU zal de laatste sancties opheffen.
  • Als Iran het akkoord niet uitvoert zoals afgesproken zullen sancties automatisch weer worden ingesteld ('snap-back').
  • VNVR-resolutie zal naar verwachting ook restricties m.b.t. conventionele wapens en ballistische raketten, vrachtinspecties en bevriezing van tegoeden herbekrachtigen. De afspraken m.b.t. conventionele wapens en ballistische raketten maken geen onderdeel uit van het JCPOA, maar er lijkt een overeenkomst te zijn gesloten dat de restricties t.o.v. conventionele wapens 5 jaar van kracht zullen blijven en de restricties t.o.v. ballistische rakketten 8 jaar. Precieze afspraken zullen blijken uit de VNVR-resolutie.
  • EU-mensenrechtensancties blijven in stand.
  • VS sancties over terrorisme, mensenrechten en ballistische raketten zullen onaangetast blijven.

Bron: VNO-NCW


21 jul. 2015 at 09:30