+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Nieuws rondom het vrijhandelsakkoord tussen EU en Mercosur
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Nieuws rondom het vrijhandelsakkoord tussen EU en Mercosur

In opdracht van de Rijksoverheid heeft Wageningen Economic Research in samenwerking met Ecorys de potentiële kwantitatieve handelseffecten van het handelsakkoord op de Nederlandse economie en vooral voor de agrarische gezinsbedrijven onderzocht. De algemene conclusie is dat Nederland in bescheiden mate zal profiteren van het akkoord met deze landen.

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Samen met de EU hebben zij in 2019 een vrijhandelsakkoord gesloten. De ratificatie van deze handelsovereenkomst verloopt echter nog niet zo soepel omdat er landen zijn die protesten aantekenen tegen bepaalde onderdelen van het akkoord. Onderstaand lees je een aantal resultaten van het onderzoek.

Positieve effecten

Volgens de onderzoekers heeft het akkoord voor Nederlandse boeren een gemiddeld positief effect van 200 euro per bedrijf per jaar. Varkensbedrijven, vleeskuikenbedrijven en legkippenbedrijven zullen er op vooruit gaan met respectievelijk 2.100 euro, 700 euro en 1.200 euro per jaar. De inkomsteneffecten voor melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven zijn negatief. Zij verliezen volgens de onderzoekers 100 euro en 200 euro per jaar.

Negatieve effecten

Voor twee specifieke categorieën producenten in de rundvleessector wordt een inkomstendaling verwacht. Het gaat hierbij om kalfsvleesproducenten en producenten van hoge kwaliteit rundvlees dat concurreert met hoog-kwaliteit rundvlees uit Mercosur. Zij verliezen respectievelijk 800 euro en 700 euro per jaar.

Nederlandse zuivelbedrijven

Verwacht wordt dat de handel voor Nederlandse zuivelbedrijven wordt gestimuleerd door nieuwe tariefcontingenten die Mercosur onder het akkoord implementeert op kaas, melkpoeder en babymelkpoeder. Onafhankelijk van het akkoord, zal de invoer van buiten de Europese Unie moeten voldoen aan de Europese voedselveiligheidsvereisten en productstandaarden.

Bron: FoodHolland.nl

20 jan. 2021 at 07:00
Gepubliceerd door:
Marieke Menkveld-Theijssen
Sr. Export Documentation Agent