+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Nieuwe oorsprongsregels voor het EUR.1-certificaat
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Nieuwe oorsprongsregels voor het EUR.1-certificaat

Een EUR.1-certificaat is een handelsverdrag tussen de EU en een aantal landen. Het doel van dat verdrag is het bevorderen van de onderlinge handel. Daarvoor is het de regel, dat bij zendingen vanaf de EU, de oorsprong ook EU moet zijn. Enige uitzondering daarin waren tot nu toe de EFTA landen in een aantal specifieke gevallen (Zwitserland, Lichtenstein, IJsland en Noorwegen). Daar worden nu een flink aantal opties aan toegevoegd.

Waarom gaat er iets veranderen?

Aanleiding voor deze verandering is de ambitie van de Europese Commissie om het economische herstel na de corona-crisis kracht bij te zetten. Het EUR.1-certificaat bevordert de handel in de EU al jaren. Door de oorsprongsregels van het EUR.1 nu te verruimen, is de aanname dat de handel een nog sterkere impuls krijgt. De Europese Commissie heeft daarvoor bepaald dat een uitbreiding naar de Pan-Euro-Mediterrane (PEM) economische gezien het meest gunstige effect kunnen bewerkstelligen.

Wat gaat er veranderen?

Op dit moment heeft de EU een 20-tal verschillende bilaterale overeenkomsten met individuele landen. Deze overeenkomsten gaan over onderlinge handel tussen de EU en de betreffende overeenkomstlanden op basis van oorsprong. Dat betekent dus eigenlijk alleen handel tussen de EU en het land waar de overeenkomst mee is gesloten.

Overeenkomsten worden gewijzigd
Onderling zijn er meestal geen afspraken tussen deze landen. Die overeenkomsten worden nu gewijzigd. Door duidelijke bepalingen op te nemen, bijvoorbeeld over het bepalen van oorsprong, wordt het mogelijk gemaakt dat deze 20 landen nu onderling ook kunnen handelen onder preferentie. Dat moet een algehele stimulans van de handel bewerkstelligen. Het maakt het eveneens gemakkelijker om deze transacties (of zelfs ook gedeeltelijke bewerkingen) ook via de EU te laten verlopen.

Zendingen van of naar één van de PEM landen
De preferentiële oorsprongsregels van de Pan-Euro-Mediterrane conventie worden dus herzien. Ze worden zoveel mogelijk gelijk getrokken met de oorsprongsregels van het EUR.1. Daarmee wordt de oorsprong van een land dat is aangesloten bij de PEM, bijvoorbeeld Marokko, gelijkgesteld aan oorsprong EU. Dit is dus alleen van toepassingen bij zendingen van of naar één van de PEM landen.

Let op uitzonderingen
Dat betekent dat je straks, naar verwachting, voor alle landen die zijn aangesloten bij de PEM, gebruik kunt maken van deze regeling. Het enige voorbehoud is wel dat alle landen binnen de PEM daar ook nog mee akkoord moeten gaan, dus er zou een situatie kunnen ontstaan waarbij er alsnog enkele uitzonderingen blijven bestaan.

- Vind hier een overzicht van alle PEM landen

- Of zoek via het platform Access2Markets of een land is aangesloten

Er moeten dus 20 overeenkomsten worden gewijzigd. Op dit moment is dat proces nog volop in gang. Wij volgen de ontwikkelingen en we houden je op de hoogte waar nodig.

EUR.1 aanvragen voor meerdere oorsprongen

Het is dus mogelijk om voor meerdere oorsprongen dan EU een EUR.1 te vragen. Dus als je een zending hebt naar een land waar een EUR.1 tot de opties behoord, en je hebt meerdere oorsprongen dan EU, kijk dan even of het land is aangesloten bij de PEM. Heb je toch nog vragen? Informeer dan even bij ons Customer Service team.

28 jun. 2020 at 14:31