+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Let op: Wijziging template leveranciersverklaring
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Let op: Wijziging template leveranciersverklaring

Het is zover, 1 mei 2016. De nieuwe douanewet (UCC of DWU) is van kracht. Dat betekent dat er iets verandert op het gebied van de leveranciersverklaringen: De basis voor de vernieuwde wetgeving is VO 2015/2447.

Exporteert u producten die u heeft ingekocht bij uw leverancier en is deze gevestigd binnen de EU, dan kan een leveranciersverklaring van preferentiële of niet preferentiële oorsprong, dienen als bewijslast voor de Kamer van Koophandel om een EUR.1 of CVO af te geven.

Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong (EUR1/EURMED)

De VO 1207/2001 wordt ingetrokken per 1 mei. Dat betekent dat de Leveranciersverklaring 1207/2001 vanaf 1 mei niet meer gebruikt mag worden. De naam van de nieuwe template zal zijn: Leveranciersverklaring 2015/2447. Leveranciersverklaringen die voor 1 mei zijn afgegeven voor het jaar 2016, behouden de geldigheid waarvoor ze zijn afgegeven (maximaal 12 maanden).

Leveranciersverklaringen die worden afgegeven na 1 mei 2016 moeten worden afgegeven volgens de nieuwe douane wet. De juiste versie kun je hier downloaden. Aan deze nieuwe leveranciersverklaring kan een geldigheid worden toegekend van maximaal twee jaar (24 maanden), mits afgegeven na 1 mei.

Let op: Leveranciersverklaringen die worden afgegeven na 1 mei 2016 maar die een ingangsdatum hebben van voor 1 mei hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar (12 maanden).

Leveranciersverklaring van niet preferentiële oorsprong (CVO)

Ook hiervoor geldt dat de wettelijke grondslag gebaseerd op het CDW en de nationale wetgeving komt te vervallen. Per 1 mei 2016 worden VO (EEG) 2913/92 art 22 t/m 26 en VO (EEG) 2454/93 bijlage 10 en 11 ingetrokken. Dat betekent dat ook hiervoor de template Leveranciersverklaring van niet preferentiële oorsprong per 1 mei niet meer gebruikt mag worden.

Tot deze datum was er de mogelijkheid gebruik te maken van de huidige Leveranciersverklaringen van oorsprong (LVO). De al gedeponeerde en aangevraagde leveranciersverklaringen blijven hun geldigheid houden voor de tijd waarvoor ze zijn afgegeven (maximaal 12 maanden).

Na 1 mei 2016 dient er gebruik gemaakt te worden van de nieuwe variant, deze kun je hier downloaden. Ook hiervoor geldt dat als de datum van afgifte na 1 mei is, de verklaring geldig is gedurende 2 jaar (24 maanden).

Let op: Leveranciersverklaringen die worden afgegeven na 1 mei 2016 maar die een ingangsdatum hebben van voor 1 mei hebben een geldigheid van maximaal 1 jaar (12 maanden).


03 mei 2016 at 10:00