+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Ins- en outs van een ATA Carnet & de voordelen die dit exportdocument u kan bieden
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Ins- en outs van een ATA Carnet & de voordelen die dit exportdocument u kan bieden

U kunt een ATA Carnet helaas niet in onze webshop bestellen, echter verwachten wij dat deze informatie toch van belang kan zijn voor uw organisatie. Als u gebruik maakt van demoproducten of tijdelijke invoer zijn er met het ATA Carnet mogelijk interessante kostenbesparingen te realiseren. Vandaar dat wij u hier graag meer over vertellen.

Wat is dat nu eigenlijk een ATA Carnet?

De afkorting ‘ATA’ staat voor Admission Temporaire / Temporary Admission). Een ATA Carnet is een document dat je kunt gebruiken om goederen tijdelijk in- en uit te voeren zonder daarvoor een douaneaangifte te doen. Het grote voordeel van een ATA Carnet is dat je in het land van tijdelijke invoer geen borg hoeft te stellen.

Denk hierbij aan invoerrechten en andere landspecifieke heffingen. Ook het bedrag aan te betalen btw blijft buiten beeld. Het ATA Carnet kan worden gebruikt voor de bij de ATA Conventie aangesloten landen. Een land heeft de mogelijkheid om een drietal afzonderlijke conventies af te sluiten te weten; handelsmonster, tentoonstellingsmateriaal en beroepsmateriaal. De volledige tekst van de ATA Conventie is terug te vinden op www.mijnoverheid.nl.

Een ATA Carnet aanvragen, hoe doe je dat?

Sinds een aantal jaren wordt de aanvraag van een ATA Carnet elektronisch ingediend. In Nederland is de Kamer van Koophandel de instantie die het ATA Carnet afgeeft. Daarvoor kunt u een account aanmaken op www.kvk.nl/ata.

Het aanvragen van een ATA Carnet duurt zo’n 3-5 werkdagen. De kosten van een ATA Carnet bedragen €199,00 administratiekosten, plus aanvullende kosten welke o.a. afhankelijk zijn van de waarde van de goederen die op het Carnet vermeld staan.

Alvorens een aanvraag te doen controleer je of het doel waarvoor je het ATA Carnet nodig in het bestemmingsland tot de mogelijkheden behoort. Zo is het bijvoorbeeld in de United States niet toegestaan om goederen op een ATA Carnet in te voeren als je een tentoonstelling bezoekt en is zo’n zelfde tentoonstelling in de Verenigde Arabische Emiraten nu juist weer de enige mogelijkheid voor het gebruik van een ATA Carnet. Ook kan een land als voorwaarde hebben gesteld dat gebruik van het ATA Carnet van tevoren moet worden aangemeld, de naam van een beurs of tentoonstelling bekend moet zijn en dient deze te worden aangegeven of aangemeld. Houd er dan ook rekening mee dat er soms dus aanvullende nationale wetgeving van toepassing is.

Wellicht wordt na invoering van de Brexit het ATA Carnet een aantrekkelijk document bij tijdelijke in- en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk?

Is het echt zo gemakkelijk?

Ja, zeker wel, alhoewel alles valt of staat met het juiste gebruik van het ATA Carnet. Een ATA Carnet kan gedurende 1 jaar (12 maanden) onbeperkt worden gebruikt.

Het kan echter zijn dat de douane van een land bij invoer op het ATA Carnet een datum aangeeft waarop de goederen moeten zijn weder-uit-gevoerd. Deze datum is leidend in dat geval en niet de geldigheidsduur van 12 maanden. Er kunnen meerdere reizen, voor verschillende bestemmingen aan het ATA carnet worden toegevoegd.

Als voorbeeld: Bedrijf X verricht regelmatig reparaties aan producten die aan verschillende landen buiten de EU zijn geleverd. De monteur heeft een vast range aan gereedschappen maar hoeft niet bij iedere klus alles mee te nemen. Bedrijf X kan een ATA Carnet op laten maken met daaraan gekoppeld een goederenlijst die alle gereedschappen omvat. Die lijst kan na afgifte van het ATA carnet niet meer worden gewijzigd maar per reis kan wel worden aangegeven welke gereedschappen er die keer worden meegenomen door de monteur.

Het is de bedoeling dat het ATA Carnet bij de goederen blijft. In het voorbeeld van de monteur blijft het in bezit van deze persoon en de gereedschappen. Het succes van het ATA Carnet is afhankelijk van een juiste afstempeling van het ATA Carnet bij de diverse douane kantoren. Wanneer wordt afgeweken van de juiste routing, omdat bijvoorbeeld het douanekantoor aan de Zwitserse grens dicht was op de terugweg en men besluit door te rijden, levert dit in bijna alle gevallen problemen op. Onjuist gebruik en het niet-tijdig behalen van de juiste stempels zorgt ervoor dat zendingen (tijdelijke in- en uitvoer) open blijven staan bij de douane. Als men dan niet op een alternatieve manier aan kan aantonen dat de goederen het betreffende land hebben verlaten volgt er een boete en naheffing van alle mogelijke rechten, wat aanzienlijke bedragen kunnen zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel, in de handleiding voor gebruikers.

Kortom, goede instructie en voorbereiding kunnen het gebruik van een ATA Carnet tot een succes maken en zorgen dat u van vele voordelen geniet!

10 nov. 2017 at 10:00
3 min
Gepubliceerd door:
Rens Spijkers
Customs Compliance Operator