+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Implementation Day: start van stapsgewijze sanctieverlichting Iran
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Implementation Day: start van stapsgewijze sanctieverlichting Iran

Op 15 januari 2016 maakte het IAEA bekend dat Iran aan alle afgesproken voorwaarden uit het nucleair akkoord heeft voldaan. Dat betekent dat een groot aantal sancties tegen Iran wordt verlicht en de Nederlandse handelsbetrekkingen verder stapsgewijs hervat kunnen worden.

De overheid zal de bedrijven- en financiële sector helpen om de mogelijkheden te benutten die zich zullen voordoen en handel en investeringen tussen Nederland en Iran bevorderen.

Opschorting huidige sancties

  • De sanctieverlichting is gekoppeld aan de uitvoering van het nucleair akkoord door Iran. Als blijkt dat Iran het akkoord niet uitvoert zoals afgesproken zullen sancties automatisch weer worden ingesteld (‘snap-back’).
  • De VN-sancties (nucleair) en VS- en EU-sancties ten aanzien van de financiële en verzekeringssector, de olie- en gassector, de scheeps- en transportsector, goud en edelmetaal- en automobielsector (alleen VS) zijn opgeschort.
  • Een deel van de personen en entiteiten zijn van de sanctielijst geschrapt.
  • De handel in 'dual use' goederen wordt hervat, met uitzondering van goederen die nucleair relevant zijn of goederen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en verspreiding van ballistische raketten.

Van kracht blijvende sancties

  • Een nieuwe VNVR-resolutie zal alle voorgaande VNVR-resoluties tegen Iran ongedaan maken en bepalingen met betrekking tot gevoelige technologie- en activiteiten – opnieuw instellen.
  • De EU-mensenrechtensancties jegens Iran blijven in stand.
  • Ook blijven de beperkingen op het gebied van conventionele wapens (wapenembargo) van kracht.
  • Beperkingen op de uitvoer van goederen en technologie die kunnen bijdragen aan het ballistisch raketprogramma van Iran blijven voorlopig van kracht.
  • De VN zal een speciaal inkoopkanaal instellen voor de levering van nucleair relevante ‘dual use’ goederen.
  • Amerikaanse sancties over terrorisme, mensenrechten en ballistische raketten zullen onaangetast blijven.

Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven kan vanaf nu in verschillende sectoren in Iran handel drijven. Met name in de sectoren olie en gas, landbouw en watermanagement liggen kansen voor Nederland. Wel zal het nog zeker enkele weken duren voordat de Iraanse banken aansluiting vinden op het internationale betalingsverkeer. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hinder ondervinden van Amerikaanse sancties en de extra-territoriale werking hiervan. De overheid adviseert bedrijven om tijdig advies in te winnen bij hun huisbankier.

Ondersteuning door de overheid

Nederland gaat inzetten op het hervatten van handelsbevordering. Vanuit Nederland en vanaf de ambassade kunnen bedrijven advies krijgen, worden er bedrijfskansen in kaart gebracht en kunnen Nederlandse en Iraanse bedrijven aan elkaar worden gekoppeld. Ook instrumenten voor financiering en andere regelingen worden op termijn opengesteld.

Bron: ECHO

19 jan. 2016 at 11:00