+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Handel met Georgië en Moldavië: Voorlopige toepassing handelsdeel van het Associatieakkoord
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Handel met Georgië en Moldavië: Voorlopige toepassing handelsdeel van het Associatieakkoord

Met ingang van 1 september 2014 worden de handelsdelen van de Associatieakkoorden tussen de Europese Unie enerzijds en Georgië en Moldavië anderzijds voorlopig toegepast. Als gevolg hiervan zijn de handelsbarrières tussen de EU en deze beide landen vanaf genoemde datum opgeheven.

De diepe en uitgebreide vrijhandelszones (DCFTA) hebben betrekking op de handel in goederen, waaronder tariefeliminatie of vermindering, een verdere openstelling van de markten voor diensten en de verbetering van de vestigingsvoorwaarden voor investeerders. Ze bevatten ook bepalingen over de vereenvoudiging van de douaneprocedures en maatregelen ter bestrijding van fraude en handelsbeschermingsinstrumenten.

Met dit akkoord verplichten Georgië en Moldavië zich ertoe hun wetgeving op een groot aantal regelgevende beleidsterreinen aan te passen aan die van de EU. Voorbeelden hiervan zijn: de regels voor de export van agrarische producten en voedselveiligheid in het algemeen, regelgeving ten aanzien van industriële producten en conformiteitsbeoordeling, het management van douane zaken met inbegrip van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aan de grens, de regels betreffende overheidsopdrachten en brede aanpassing aan de EU-regels op het gebied van diensten.

Wat betekent dit voor ondernemers
Specifiek voor de DCFTA tussen de EU en Georgië is dat de invoerrechten op alle goederen van Georgië naar de EU en vice versa per 1 september 2014 afgeschaft zijn. Daarnaast zullen ook andere belemmeringen vervallen of verminderen.

Bron: ECHO

01 sep. 2014 at 14:30