+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Geen steun Tweede Kamer Mercosur handelsverdrag?
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Geen steun Tweede Kamer Mercosur handelsverdrag?

De Tweede Kamer wil geen handelsverdrag van de Europese Unie met een aantal Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur). Een meerderheid steunde een motie van de Partij voor de Dieren waarin het kabinet wordt gevraagd Brussel te laten weten dat het zijn steun voor het verdrag intrekt.

De Europese Unie (EU) heeft op 28 juni 2019 - na twintig jaar onderhandelen - een politiek akkoord gesloten met Mercosur over een associatieverdrag. Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Het handelsverdrag tussen de EU en Mercosur ligt veel gevoeliger dan bijvoorbeeld een handelsverdrag met Canada.

De ChristenUnie gaf eerder in het publieke debat al aan niet voornemens te zijn het Mercosur-verdrag te steunen. Een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD), waarin het kabinet wordt verzocht zijn steun in te trekken en die afgelopen dinsdag is aangenomen, speelt daar nu handig op in.

De EU is voor handelsakkoord

De Europese Unie streeft naar uitbreiding van de mondiale vrijhandel, want internationale handel is een belangrijke bron van inkomsten voor de EU. Door het sluiten van handelsakkoorden met derde landen of andere organisaties zorgt de EU ervoor dat handelsbarrières en invoerheffingen worden opgeheven. Handelsakkoorden of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken die de EU sluit met derde landen, handelsblokken of internationale organisaties. Het doel van dit soort akkoorden is het bevorderen van de handel tussen de deelnemende landen of groepen landen.

Hoewel handelsovereenkomsten positieve effecten kunnen hebben, zijn ook veel mensen bang voor eventuele negatieve gevolgen van zulke akkoorden. De vrees bestaat dat bepaalde producten goedkoop vanuit derde landen naar de EU kunnen komen, waardoor Europese producenten worden benadeeld.

Lees meer over de inhoud van het Mercosur handelsverdag en wat het voor jou mogelijk kan betekenen.

Wat gebeurt er nu?

De teksten van het principeakkoord worden nu uitgewerkt en vertaald. De Europese Commissie verwacht het akkoord eind 2020 te kunnen voorleggen aan de Europese Raad, dan zal het kabinet zijn standpunt bepalen. Maar het signaal van een meerderheid van de Tweede Kamer is duidelijk: een Europees handelsverdrag met Mercosur ligt gevoelig.

Pas na goedkeuring van de Europese Raad en het Europees Parlement kan het handelsgedeelte van het akkoord voorlopig in werking treden. Dit in afwachting van de ratificatie (bekrachtiging) door alle nationale en regionale parlementen van de EU. Het in werking treden van het handelsverdrag kan nog enkele jaren duren.

Import- en exportcijfers

Ongeveer een kwart van de Nederlandse import van buiten de EU komt uit Mercosur. In 2018 bedroeg de handel met de EU 23 procent van de totale handel van Mercosur. In 2018 exporteerde de EU 45 miljard euro aan goederen naar de vier Mercosur-landen. Andersom bedroeg de export van goederen vanuit Mercosur naar de EU ongeveer 42 miljard euro.

Bron: Evofenedex

05 jun. 2020 at 15:30