+31(0)884321888
[javascript protected email address]
​Geen preferentiële tariefbehandeling met niet getekende Turkse certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

​Geen preferentiële tariefbehandeling met niet getekende Turkse certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED

Verzoekt u om preferentiële tariefbehandeling voor goederen uit Turkije? Let er dan op dat het in Turkije afgegeven certificaat getekend is door de Turkse douane.

Turkije voert sinds 24 april 2018 geleidelijk een nieuw systeem in voor de afgifte van certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED. Hierbij worden de certificaten digitaal afgegeven zonder handtekening van een bevoegde Turkse douanemedewerker. De Europese Commissie heeft in overleg met de lidstaten vastgesteld dat een handtekening essentieel onderdeel is van de afgifteprocedure en dat certificaten zonder handtekening niet worden aanvaard.

Zorg er daarom voor dat het certificaat in het daarvoor bestemde vak is ondertekend door een medewerker van de Turkse douane. Anders komt u niet in aanmerking voor preferentiële tariefbehandeling met het certificaat. Datzelfde geldt voor certificaten die niet zijn getekend door de exporteur.

Voor alle duidelijkheid: dit bericht heeft géén betrekking op certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED die door Turkse vergunninghouders Toegelaten Exporteurs zijn afgegeven met het goedgekeurde stempel van de vergunninghouder.

Ter opfrissing, wat is de functie van het A.TR?

Het A.TR is een herkomstdocument. Afgegeven in Turkije betekent het dat het product in Turkije geproduceerd is of dat het daar is ingevoerd en aan eventuele invoerrechten zijn voldaan. Vrije goederen dus. Tussen de EU en Turkije is er de overeenkomst dat goederen in dit geval met een verlaging of kwijtschelding van invoerrechten ingevoerd kunnen worden. Zowel in de EU als in Turkije.

Een A.TR is een andere wettelijke regeling dan die van het preferentiële oorsprongsdocument, het EUR.1 en EURMED. Hierbij moet worden aangetoond dat producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de vrijhandelsovereenkomst (Free Trade Agreement) tussen de EU en Turkije.

Wanneer een EUR.1 of EURMED en wanneer een A.TR?

Via het overzicht uit het handboek douane is aan de hand van de HS codes terug te vinden wanneer welk document van toepassing is. Het EUR.1 en EURMED is van toepassing op een aantal landbouwproducten en producten van staal. Voor de overige producten kan het A.TR worden gebruikt.

Een A.TR is in alle situaties een papieren document. Ook wanneer men in het bezit is van een vergunning ter vereenvoudiging. Een vergunning Toegelaten Exporteur (zelfafgifte certificaten inzake goederenverkeer A.TR.)

Voor het EUR.1 en EURMED kan men bij de douane een vergunning Toegelaten Exporteur zelfafgifte Oorsprongsdocumenten aanvragen. Dit biedt de mogelijkheid om ook bij een (preferentiële) goederenwaarde die hoger is dan € 6.000,-- gebruik te maken van een factuurverklaring op de verkoopfactuur.

01 aug. 2018 at 16:20