+31(0)884321888
[javascript protected email address]
​EU wet- en regelgeving tijdens de overgangsperiode Brexit
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

​EU wet- en regelgeving tijdens de overgangsperiode Brexit

Zoals bekend is het VK (Verenigd Koninkrijk) op 31 januari jl. uit de EU gestapt. Sindsdien is er een overgangsperiode in werking getreden die zal duren tot 31 december 2020. Hoewel de EU wet- en regelgeving in deze overgangsperiode nog gewoon van kracht is, blijken er mogelijk toch problemen op te kunnen treden.

Exportdocumenten aanvragen tijdens de overgangsperiode

In principe verandert er tijdens de overgangsperiode niets aan het aanvragen van oorsprongsdocumenten (EUR.1-certificaten of Certificaten van Oorsprong). Ook niet aan de bewijslast die nodig is voor het aanvragen van deze oorsprongsdocumenten. Dat het VK in de overgangsperiode nog gewoon wordt behandeld als een EU lidstaat, heeft de Commissie in een ‘note verbale’ mede gedeeld aan alle handelspartners van de EU. Exporteer je vanuit de EU dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen onderdelen en componenten die uit het VK of uit een EU lidstaat komen. Je kunt in deze periode dus nog altijd gebruik maken van het preferentieel recht wanneer je product oorsprong het VK heeft.

Mogelijke problemen

Toch kan men niet garanderen dat landen van buiten de EU het VK nog behandelen als EU-lidstaat. Dit kan betekenen dat bij de export naar een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft, VK producten niet langer worden gezien als preferentiële oorsprong en dat VK onderdelen niet langer meetellen voor de bepaling van deze preferentiële oorsprong. Volgens de oorsprong protocollen die ten grondslag liggen aan de handelsovereenkomsten, kunnen preferenties alleen worden geweigerd na een controle. En alleen als het land van uitvoer geen antwoord geeft op vragen, of het antwoord niet toereikend is.

Vragen of onduidelijkheden

Heb je toch nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per mail via info@exportdocumenten.com maar ook telefonisch via 0314-354865.

Bron: Belastingdienst

20 feb. 2020 at 10:54