+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Estland voorzitter van de Raad van de Europese Unie
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Estland voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Van 1 juli 2017 tot en met 31 december vervult Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Estland is de opvolger van Malta.
Het is de eerste keer dat dit land het voorzitterschap bekleed. Belangrijke prioriteiten voor Estland zijn de interne markt, digitale markt, energie-unie en de integratie van Oost-Europese leden in Europa.

Het thema is Unity through Balance. Belangrijke thema's tijdens het Ests' voorzitterschap zijn de relatie van de mens met de natuur en de uitdagingen en mogelijkheden die nieuwe technologieën met zich meebrengen.

Daarnaast probeert Estland tijdens het voorzitterschap online oplossingen en informatievoorziening in het Europees beleid te promoten. Tijdens het voorzitterschap werkt Estland nauw samen met Bulgarije en Oostenrijk. De drie landen zitten namelijk in de huidige trojka.

Prioriteiten Ests voorzitterschap

Het overkoepelende doel van het Estse voorzitterschap is ervoor te zorgen dat de EU verenigd en slagvaardig blijft. Estland heeft vier prioriteiten voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn:

 • een open en innovatieve Europese economie
 • een veilig Europa
 • een digitaal Europa en een vrije informatiestroom
 • een sociaal en duurzaam Europa

Verder vindt Estland het belangrijk om te luisteren naar de standpunten van relevante belangengroepen voor het werk van de Europese Unie. Elk initiatief moet ontworpen zijn om de levens van bedrijven en burgers te vergemakkelijken, en om bureaucratie te verminderen, waarbij zoveel mogelijk gebruikt zal worden gemaakt van digitaal gerichte oplossingen.

Een open en innovatieve Europese economie

Een open en innovatieve Europese economie betekent het ontwikkelen van een zakelijke omgeving, die kennisgebaseerde groei en concurrentievermogen ondersteunt. Om dit te bereiken ligt de focus op:

 • het beschermen en promoten van de vier vrijheden van de EU: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal
 • ervoor zorgen dat het aanbieden van diensten en het starten van een bedrijf in de EU zo gemakkelijk mogelijk is en het bevorderen van handelsbesprekingen
 • nieuwe financieringsmogelijkheden voor bedrijven creëren en een stabiele banksector verzekeren
 • het opzetten van een stabiele en goed functionerende elektriciteitsmarkt en het stimuleren van consumenten
 • het waarborgen van eerlijke concurrentie door het voorkomen van belastingontduiking

Een veilig Europa

Alleen door samenwerken en het behouden van de eenheid op het wereldtoneel kan de EU haar burgers veilig houden en vrede, welvaart en stabiliteit promoten.

Estland wil dit bereiken door:

 • de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, de interne beveiliging en de bescherming van de externe grenzen versterken door samenwerking te verbeteren en hypermoderne informatiesystemen te gebruiken
 • het werk voortzetten om de migratiecrisis aan te pakken en het hervormen van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem
 • het ondersteunen en versterken van relaties met Oostelijke Partnerschappen
 • een groei in defensie-uitgaven, het ontwikkelen van een Europese defensiesamenwerking en het EU-NAVO partnerschap
 • Een digitaal Europa en vrije informatiestroom

Europa moet profiteren van de voordelen van technologische innovatie. Centraal daarbij staan:

 • het ontwikkelen van transnationale elektronische diensten en e-commerce ten bate van consumenten, producenten en bedrijven
 • het beschikbaar stellen van moderne en veilige elektronische communicaties in heel Europa
 • het creëren van een gunstig klimaat voor het ontwikkelen van nieuwe diensten
 • het verbeteren van transnationale digitale publieke diensten

Een sociaal en duurzaam Europa

Een sociaal en duurzaam Europa stimuleert gelijke kansen op goed onderwijs, werk en toegang tot diensten. Een duurzaam Europa geeft om een schoner milieu en investeert hierin. Doelstellingen zijn:

 • het moderniseren van regels met het doel de arbeidsmobiliteit en vrij verkeer van personen te bevorderen
 • het verzekeren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt
 • het veiligstellen van een duurzamere omgeving

Bron: Europa-nu.nl

01 jul. 2017 at 09:30