+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Een Certificaat van Oorsprong (CvO) of een EUR.1-certificaat?
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) of een EUR.1-certificaat?

Voor de export naar veel landen wordt er door uw afnemer om een (preferentieel) oorsprongsdocument gevraagd. Dit document verklaart in welk land een product is geproduceerd. Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is daarvoor het meest gebruikte document en is mogelijk voor iedere oorsprong en ieder bestemmingsland.

Preferentieel handelsakkoord
Exporteert u naar landen waarmee de EU een preferentieel handelsakkoord heeft gesloten? Dan is het mogelijk om een EUR.1/factuurverklaring (of een EUR-MED) te gebruiken. Dit document geeft recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten in het land van bestemming. Voorwaarde is wel dat het product volgens de daarvoor opgestelde eisen (binnen de EU) is geproduceerd.

Certificaat van Oorsprong (CvO)
Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. In sommige landen buiten de EU is een CvO vereist, vanwege handelspolitieke maatregelen. Zonder CvO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen wanneer u in een bepaald land producten wilt invoeren. Binnen de EU heeft u in de regel geen CvO nodig.

EUR.1-certificaat
De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen vrijhandelsakkoorden gesloten. Door deze vrijhandelsakkoorden kunt u in het land van bestemming met een EUR1 (EUR-MED) document korting of vrijstelling op de invoerrechten krijgen, genaamd preferentie. Voorwaarde is dat het artikel van 'preferentiële oorsprong' is, geproduceerd volgens de regels zoals vastgelegd in de afzonderlijke protocollen.

Het EUR.1 document is niet verplicht, maar het gebruik ervan kan u of uw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn. Het voordeel kunt u bekijken op de Market Access Database.

De oorsprong van producten bepalen
De oorsprong van een product heeft betrekking op het land waar het vervaardigd is. Het is met andere woorden de nationaliteit van het product. Deze wordt bepaald via oorsprongsnormen die staan in de EU wetgeving. Het is vrij eenvoudig als een product volledig in één land is geproduceerd, bijvoorbeeld bij land- en tuinbouwproducten. Als in uw product grondstoffen en onderdelen zijn verwerkt die uit verschillende landen komen, is dit lastiger. Als u het eindproduct na verwerking in een land kunt beschouwen als een volledig nieuw product, dan krijgt het product de oorsprong van dat land toegewezen. Bijvoorbeeld: u importeert hardhout uit Indonesië en maakt daar in uw fabriek in Nederland tuintafels van. In dit geval is er sprake van een nieuw product en dat krijgt dan de Nederlandse oorsprong.

Advies
Wilt u meer advies over het bepalen van de oorsprong? Kies dan voor Full Service in onze webshop en maak gebruik van een kwartier consultancy van onze specialist.

CvO of EUR.1-certificaat aanvragen?
Dat kan in onze webshop!

19 apr. 2016 at 10:00