+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Douanesystemen: alternatief bewijs voor het uitgaan van goederen (AGS)
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Douanesystemen: alternatief bewijs voor het uitgaan van goederen (AGS)

Op 10 februari 2018 neemt de douane een nieuwe release van AGS in productie. De belangrijkste wijziging is het alternatieve bewijs voor het uitgaan van de goederen.

Doet u een uitvoeraangifte in AGS voor goederen die zijn vrijgegeven?

Dan moeten die goederen binnen de wettelijke termijn van 150 dagen hun bestemming (uitgaan uit de Unie) bereiken. AGS wordt dan geïnformeerd. En u ontvangt een bewijs dat de goederen de Unie hebben verlaten ('confirmation of exit'). Als AGS na 150 dagen nog geen informatie of bewijs van uitgaan van de goederen heeft ontvangen, wordt uw uitvoeraangifte automatisch buiten werking gesteld.

Gebeurt het uitgaan van de goederen niet op reguliere wijze?

Dan kunt u een alternatief bewijs indienen. De douane beoordeelt dit alternatieve bewijs. Bijvoorbeeld door bij het laatst bekende kantoor van uitgang de status van de zending op te vragen. Deze procedure kan enkele dagen duren.

Er wordt gevraagd dat u het alternatieve bewijs uiterlijk op de 140e dag na vrijgave verzendt. Zo heeft de douane nog de gelegenheid om dit bewijs te controleren. Verzendt u het alternatieve bewijs pas na 140 dagen? Dan bestaat de kans dat AGS uw aangifte buiten werking stelt, terwijl uw alternatieve bewijs nog niet behandeld is.

De douane onderzoeken of voor deze procedure een geautomatiseerde oplossing mogelijk is.

Bron: Douane

01 feb. 2018 at 15:00