+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Douane wijst bedrijven op vergunning Toegelaten Exporteur
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Douane wijst bedrijven op vergunning Toegelaten Exporteur

De douane en EVO, Fenex, Fenedex en de Kamer van Koophandel hebben op 15 juli 2014 een gezamenlijke brief naar honderd bedrijven gestuurd om hen te wijzen op de mogelijkheden van de vergunning Toegelaten Exporteur. Deze vergunning vermindert de administratieve last voor bedrijven die nu regelmatig een EUR.1-certificaat aanvragen.

Verlaagd tarief

Het EUR.1-certificaat doet dienst als bewijsmiddel om de preferentiële oorsprong van goederen aan te tonen. Door middel van dit document kan er in het land van bestemming aanspraak worden gemaakt op een verlaagd of nultarief bij invoer. De vergunning Toegelaten Exporteur biedt een flinke verlichting van administratieve lasten, omdat niet per zending een EUR.1 certificaat hoeft te worden aangevraagd, maar kan worden volstaan met een verklaring van oorsprong op de factuur.

Kennis

Douane en bedrijfsleven willen bedrijven wijzen op deze administratie lastenverlichting. Bedrijven moeten er wel zorg voor dragen dat er binnen hun organisatie voldoende kennis aanwezig is over preferentiële oorsprongsregels en dat de administratie voor het aantonen van oorsprong (bijvoorbeeld leveranciersverklaringen) blijvend op orde is. Er zijn twee soorten vergunningen:

  • Toegelaten Exporteur (factuurverklaring) waarbij het bedrijf zelf alle werkzaamheden verricht met inbegrip van administratieve en ondersteunende werkzaamheden;
  • Toegelaten Exporteur (factuurverklaring) waarbij de logistiek dienstverlener van een bedrijf de administratieve en ondersteunende werkzaamheden verricht.

Bedrijven die een brief van de douane hebben ontvangen worden benaderd voor een bedrijfsbezoek.

Bron: EVO

06 jul. 2014 at 13:00