+31(0)884321888
[javascript protected email address]
De kostprijscalculatie, hoe zit het ook alweer?
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

De kostprijscalculatie, hoe zit het ook alweer?

Je hebt een order verkocht aan een afnemer buiten de EU. Laten we Servië als voorbeeld nemen. Mooi, offerte getekend en gekozen voor de Incoterm Exworks (EXW). Dat betekent in de praktijk: goederen klaarzetten op de afgesproken plaats op het tijdstip dat is overeengekomen. Alle uitvoerformaliteiten zijn voor rekening van je klant, de afnemer.

Op het laatste moment blijkt dat een EUR.1-certificaat mogelijk is en komt je klant, een dag voor de levering, met een verzoek hiervoor. Het is lastig voor je klant om het EUR1 aan te vragen, omdat deze de preferentiële oorsprong aan moet kunnen tonen. Deze gegevens wil je als verkoper liever niet delen met je klant. Een lastige situatie.

In dit artikel gaan we in op de situatie dat je als exporteur de producent van de goederen bent en niet de handelaar.

Waar kan ik vinden aan welke eisen ik moet voldoen?

In het vrijhandelsovereenkomst van de EU en Servië, de Engelse benaming hiervoor is Free Trade Agreement (FTA). De eisen en voorwaarden voor deze overeenkomsten zijn beschreven in zogenaamde protocollen. Alle overeenkomsten zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Laten we eens kijken in de overeenkomst (bijlage II) waar aan moet worden voldaan. Stel de verkoop betreft een muziekinstrument, dan vind je in hoofdstuk 92 (HS codes), de volgende eis:

Om een EUR1 aan te kunnen vragen moet je voldoen aan de eis dat 60% van de Exworks prijs (prijs af fabriek) aantoonbaar uit de EU afkomstig is. Met de kostprijscalculatie toon je aan dat het muziekinstrument hieraan voldoet.

Het opstellen van de kostprijscalculatie

De gebruikte materialen vermeld je in sectie A van de kostprijscalculatie en moeten worden onderbouwd met een preferentiële leveranciersverklaring. Deze verklaring moet worden ingevuld door jouw toeleverancier die op zijn beurt verklaart te voldoen aan de gestelde regels voor het aan jou geleverde product.

Gebruikte materialen waarvan je niet aan kunt tonen dat ze EU oorsprong hebben of een lage waarde hebben (bevestigingsmaterialen e.d.) vermeld je onder sectie B, maar daar hoef je verder niets mee te doen. De waarde zit wel in de Exworks prijs dus vandaar dat je het wel moet vermelden. Om aan de eis te voldoen mag dit maximaal 40% zijn van de totale Exworks prijs.

In sectie C mag je vervolgens overhead, loonkosten en (redelijke) winst opgeven. Dit mag je in de 60% ‘wel afkomstig uit de EU’ meetellen.

Het totaal van A + B + C is dan de prijs Exworks = prijs af fabriek.

Kan het zo zijn dat mijn winst er voor zorgt dat ik voldoe aan de 60% (EU) eis?
Nee, de winst mag je meetellen in alle redelijkheid.

Productiebeschrijving

Behalve het bovenstaande moet je ook een korte omschrijving van de bewerkingen opgeven die bij jou in het bedrijf zijn gedaan. Dat kan aan de hand van een productiebeschrijving. Lees het artikel: 'Blog - Eerste Hulp Bij Export: De productiebeschrijving zo vul je het correct in!' voor meer uitleg hierover.

In een protocol staat vermeld wat bijvoorbeeld onvoldoende bewerkingen zijn om een ‘nieuw’ eindproduct te hebben geproduceerd. Hieronder is artikel 7 van de overeenkomst afgebeeld, waar dit in vermeld staat.

Consequenties

Het is zoals je kunt zien niet altijd eenvoudig om aan de gestelde eis te voldoen of om de tekst van het protocol te begrijpen. Het is echter wel van belang om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, omdat de consequenties aanzienlijk kunnen zijn. Denk hierbij aan het feit dat onterecht gebruik wordt gezien als een economisch delict en kan leiden tot boetes en imagoschade.

Extra toelichting EUR.1-certificaat

Een EUR1 heeft als doel verlaging of kwijtschelding van invoerrechten in het land van bestemming. De eisen èn het percentage invoerrechten is afhankelijk van de HS code (douane goederencode) van het product. Verifieer vooraf deze gegevens in de Market Access Database.

In een aantal gevallen vraagt de klant om een EUR1, maar zijn er geen invoerrechten van toepassing of kunt u niet voldoen aan de gestelde eisen.

EUR1 en uitvoeraangifte

Ons advies is om de EUR1 aanvraag in combinatie met de uitvoeraangifte in eigen hand te houden. Een EUR1 kan namelijk niet geldig worden gemaakt zonder een aangifte ten uitvoer. Door zelf de uitvoeraangifte te verzorgen weet je zeker dat de goederen de EU zullen verlaten. Eenvoudig zelf een uitvoeraangifte doen kan via Exportdocuments.com.

03 jun. 2019 at 13:15
3 min
Gepubliceerd door:
Marieke Menkveld-Theijssen
Sr. Export Documentation Agent