+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Brexit: de vernietigende werking van langdurige onzekerheid
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Brexit: de vernietigende werking van langdurige onzekerheid

Maandelijkse blog van Edo Bosga, directeur en oprichter van Uitvoeraangifte.com, Exportdocumenten.com & Pincvision. In zijn blog deelt Edo graag zijn ondernemersvisie op de Brexit-ontwikkelingen.

Al eerder heb ik geschreven dat het geven van duidelijkheid door autoriteiten in het handelsverkeer cruciaal is om aan de door hen gestelde eisen te kunnen voldoen. Weinig organisaties zitten te wachten op wijzigingen, ook al zijn die in hun voordeel, want wijzigingen betekenen een vergrote kans op fouten waardoor problemen, zoals vertragingen in het proces, kunnen ontstaan.

Volgens de laatste stand van zaken zal het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 oktober 2019 uittreden, maar het meermaals uitstellen van deze scheiding heeft ertoe geleid dat het geloof in een definitieve breuk per die datum slechts gering aanwezig is. Hoewel autoriteiten erop blijven aandringen dat voorbereidingen voor de Brexit gedaan moeten worden (en ik kan niet anders adviseren om dat ook daadwerkelijk te doen!) zal de bereidheid onder degenen die nog geen actie hebben ondernomen laag blijven zolang nog geen definitief uitsluitsel gegeven wordt.

Ben ik aan het overdrijven dat onzekerheid grote gevolgen heeft? Ik vind van niet. Zo heeft Ford bekend gemaakt om een grote productiefaciliteit in het VK te sluiten. Over de impact van zo’n beslissing laat weinig te raden. Vele bedrijven gingen Ford al voor en als de beslissing uitblijft, zullen er nog meer volgen. Op politiek niveau zijn er ook grote gevolgen. Veel gerommel in de nationale politiek van het VK waardoor reguliere wetgeving opgehouden wordt. Meedoen aan de verkiezingen voor de EU terwijl er weinig draagvlak is. De deelname aan de EU verkiezingen heeft veel weg van een kort toneelstuk met het oog op enkele maanden deelnemen aan het Europees Parlement. De daarvoor gemaakte kosten dragen zeker niet bij aan het geloof in ons democratisch systeem. Ook buiten het VK is de impact van het uitstel te merken. De uitvoerende organisaties in veel landen zijn aanzienlijk uitgebreid om de implicaties van Brexit op te kunnen vangen. Uitbreidingen zijn in de huidige situatie overbodig, niet echt motiverend voor de medewerkers die het betreft en verspilling van maatschappelijke gelden die door burgers worden opgebracht.

Los van welke voorkeur een ieder heeft voor een uitkomst, blijf ik benoemen dat we met z’n allen moeten blijven ‘drukken’ om een beslissing af te dwingen. Burgers, bedrijven, vak- & belangenorganisaties moeten (nog) harder hun best doen om het belang van duidelijkheid te schetsen, zodat een beslissing afgedwongen wordt.

Als het tot een Brexit komt is de oplossing voor uw exportproces dichterbij dan u denkt. Onze webshop Uitvoeraangifte.com maakt het zelf indienen van een uitvoeraangifte net zo simpel als het opmaken van een factuur.

Uitvoeraangifte.com: simpel, zelf, snel, goedkoop.

Wat fijn dat technologie ook de Brexit kan verlichten!

11 jun. 2019 at 09:04