+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Blog - Eerste Hulp Bij Export: Bewijslast voor het EUR.1-certificaat
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Blog - Eerste Hulp Bij Export: Bewijslast voor het EUR.1-certificaat

Als het goed is weet je nu, op basis van het vorige artikel uit mijn blog ‘Eerste hulp bij Export’, wat je nodig hebt voor het aanvragen van een Certificaat van Oorsprong. Mocht je dit artikel nog niet gelezen hebben, raad ik je zeker aan dit nog even te doen! In het artikel van deze maand geef ik je meer uitleg over de bewijslast die nodig is voor het aanvragen van een EUR.1-certificaat.

Je hebt een mooie order binnengehaald en hoewel er geen gelegaliseerde exportdocumenten nodig zijn om de goederen te kunnen importeren in het land van bestemming, vraagt je klant (of de importeur) wel om een EUR.1 certificaat. Naast de gegevens die jezelf nodig hebt voor het opmaken van het EUR.1 certificaat, vraagt de Kamer van Koophandel om een bewijs van preferentiële oorsprong. Wat dit moet zijn en hoe je hieraan komt leg ik je hieronder uit.

Eerst een geheugenopfrisser: Wat is het EUR.1 ook alweer?

Het EUR.1-certificaat is een document waarmee je in het land van bestemming een verlaging of vrijstelling op het invoerrecht kunt krijgen, wanneer je kunt aantonen dat de producten in EU zijn geproduceerd. Ben je op zoek naar meer informatie over het EUR.1, lees dan mijn artikel ‘Eerste Hulp Bij Export: Certificaat van Oorsprong vs. EUR.1 Certificaat’.

Productie- of handelsgoederen?

Evenals bij het Certificaat van Oorsprong is het ook voor de bewijslast van het EUR.1 van belang eerst te bepalen met welke type goederen je te maken hebt. De eisen zijn voor beide type goederen namelijk anders.

Het type goederen bepaal je als volgt:

 • Koop je materialen in bij een derde partij en verwerk/bewerk je deze onderdelen in een speciale daartoe ingerichte bedrijfsruimte (dus niet in een ‘tuinhuisje’) tot eindproduct, waarvan de goederencode anders is dan die van de ingekochte materialen, dan mag je er van uitgaan dat je te maken hebt met productiegoederen.
 • Koop je goederen in bij een derde partij en verkoop je deze één op één door zonder dat er bewerkingen worden verricht in eigen bedrijf (met uitzondering van enkele eenvoudige toegestane handelingen/assemblage zoals het draaien van een lamp in een fitting of het op maat zagen van een houten plank waarbij de goederencode van het product niet verandert), dan mag je er vanuit gaan dat je te maken hebt met handelsgoederen.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en zal het bepalen van het type producten in sommige gevallen niet zo eenvoudig zijn als dat ik het hierboven heb beschreven. Heb je daarom twijfels of vragen over de bepaling van het type goederen, neem dan gerust contact op met ons Customer Service Team of met de Kamer van Koophandel.

Bewijslast in het geval van productiegoederen

Heb je te maken met productiegoederen dan is het allereerst van belang dat je toelicht welke bewerkingen er in eigen bedrijf worden uitgevoerd. Dit doe je doormiddel van een productieverklaring.

De Kamer van Koophandel wil weten:

 • In welke plaats het product vervaardigd wordt
 • Wat de naam van het product is en welke goederencode bij dit product hoort
 • Welke grondstoffen, materialen en/of ingrediënten er worden gebruikt bij de vervaardiging
 • Welke handelingen in eigen bedrijf worden verricht om tot het eindproduct te komen
 • Of er handelingen uitbesteed worden aan andere (Nederlandse) bedrijven en welke dat zijn

Let er bij het invullen van een productieverklaring op dat deze een geldigheidsperiode heeft (maximaal 2 jaar), voorzien is van een handtekening van een tekeningsbevoegde en afgedrukt is op het briefpapier van jouw bedrijf.

Eis preferentiële oorsprong

Naast het invullen van de productieverklaring is het van belang dat je kunt aantonen dat je aan de eis van preferentiële oorsprong voldoet en je product dus (preferentiële) EU oorsprong heeft. De eis waaraan jouw product moet voldoen ligt vastgelegd in het ‘vrijhandelsakkoord’ (Free Trade Agreement) tussen de EU en het overeenkomstland. Zo'n vrijhandelsakkoord is meestal een omvangrijke overeenkomst waarin oorsprongsprotocollen zijn vastgelegd, wat ik verder niet zal toelichten in dit artikel. In praktische zin komt het er op neer dat in de oorsprongsprotocollen de eisen zijn genoemd waaraan je product moet voldoen om de (preferentiële) EU oorsprong toegekend te krijgen.

Deze eis kan per product en overeenkomstland verschillen, daar met ieder land een ander vrijhandelsakkoord is afgesloten. Een eis kan zijn dat je 70% EU bestandsdeel moet kunnen aantonen. Dat wil zeggen dat 70% van de gebruikte materialen in de EU geproduceerd moet zijn. Dit kun je aantonen doormiddel van een kostprijscalculatie.

Van alle materialen waarvan je EU oorsprong kunt aantonen, vul je de naam, de leverancier en de waarde in (deel A). Zorg ervoor dat je voor deze materialen ook in het bezit bent van de leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong, want de kans is groot dat je deze ter aanvulling mee moet sturen naar de KvK.

Van de materialen die geen EU oorsprong hebben of waarvan je dit niet kunt aantonen vul je ook de naam en de waarde in (deel B).

Het laatste stuk ‘overige kosten’ zoals winst en arbeidsloon (deel C) mag je mee tellen voor het percentage EU bestandsdeel en moet samen met de andere twee de totale prijs af fabriek vormen.

Op basis van de ingevulde kostprijscalculatie kan je uitrekenen of je nu aan de eis van preferentiële oorsprong voldoet en of je dus het EUR.1-certificaat kunt aanvragen.

Een andere eis waaraan je product moet voldoen om de (preferentiële) EU oorsprong toegekend te krijgen kan zijn dat alle gebruikte materialen een andere HS code moeten hebben dan die van het eindproduct, ook wel bekend als ‘tariefpostverspringing’.

Ook hier kun je de kostprijscalculatie voor gebruiken. Vul de leveranciers- en HS code in en zorg ervoor dat je van deze materialen een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong hebt, zodat je deze kan meesturen indien de Kamer van Koophandel hierom vraagt.

De productieverklaring en kostprijscalculatie (eventueel aangevuld met leveranciersverklaringen), stuur je met de aanvraag voor het EUR.1 mee naar de Kamer van Koophandel. Zo kunnen ook zij nagaan of je aan de eis voldoet en het EUR1 certificaat afgeven.

Wil je weten welke eis er geldt voor jouw product, kijk dan op Market Access Database. Onder het kopje ‘Tarrifs and Rules of Origin’ kan je op basis van de HS code van het eindproduct en het bestemmingsland vinden wat de eis is waaraan het product moet voldoen.

Bewijslast in het geval van handelsgoederen

Heb je te maken met handelsgoederen dan zal je de hulp van je toeleverancier moeten inschakelen. Als bewijslast dien je een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong mee te sturen, ingevuld door je toeleverancier. De leverancier verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de oorsprongsregels die van toepassing zijn in het preferentiële handelsverkeer met het land waarnaar jij exporteert.

Bij het invullen van de leveranciersverklaring zijn een aantal zaken van belang:

 • Zorg ervoor dat je leverancier de juiste template / de laatste versie gebruikt. In mei 2016 is de douanewet van de Unie (DWU) vernieuwd en daarmee ook de template van de leveranciersverklaring.
 • Wil je zelf controleren of de juiste template is gebruikt? Kijk dan of er op de leveranciersverklaring verwezen wordt naar ‘Verklaring volgens Verordening (EU) 2015/2447 art. 61, bijlage 22-15’. Dit staat vaak onderaan de pagina.
 • Indien er op de leveranciersverklaring verwezen wordt naar een (inkoop)factuur, stuur deze dan ook mee als bewijslast naar de Kamer van Koophandel.
 • Zorg ervoor dat uit de leveranciersverklaring blijkt dat er aan jouw bedrijf is geleverd. Laat je leverancier de bedrijfsnaam vermelden, zoals jullie staan ingeschreven in het handelsregister.
 • De leveranciersverklaring moet voorzien zijn van een handtekening en firmastempel of afgedrukt zijn op het briefpapier van je leverancier.
 • De leveranciersverklaring dient nog geldig te zijn op het moment dat je het EUR.1 certificaat aanvraagt.

Een belangrijke tip voor jouw leverancier

Zoals aangegeven in het stukje ‘Bewijslast in het geval van productiegoederen’, kan de eis per overeenkomstland verschillen. Indien de leverancier op de leveranciersverklaring alle overeenkomstlanden laat staan, moet hij er dus wel zeker van zijn dat hij aan de eis van ieder overeenkomstland voldoet.

Alternatieve bewijslast

Een EUR.1-certificaat kan in sommige gevallen ook als bewijslast gebruikt worden, afhankelijk van het land van oorsprong en het bestemmingsland van jouw zending. Mocht je twijfels hebben of het EUR.1 in jouw geval als bewijslast geaccepteerd zal worden door de Kamer van Koophandel, neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s van ons Customer Service Team.

Eenvoudig uw exportdocumenten aanvragen via Exportdocuments.com

Exportdocumenten.com kan jou assisteren in het verkrijgen van de benodigde bewijslast en het opmaken van het EUR.1-certificaat. Maak vrijblijvend een gratis account aan en bestel je documenten direct in onze webshop.

Wil je graag ondersteuning bij het aanvragen van het EUR.1? Kies dan voor Full Service en bel ons als je ergens niet uitkomt. Je krijgt dan mij of een van mijn collega’s van het Customer Service Team aan de lijn om je van A tot Z door de aanvraag heen te begeleiden. Zo ben je er zeker van dat je niets ontgaat en je aanvraag snel en correct afgerond is.

Volgende maand in E.H.B.E.

Volgende maand in de reeks van ‘Eerste Hulp Bij Export’ zoom ik in op het ambassade traject. Houd onze website in de gaten of meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief en mis niets!

02 aug. 2018 at 13:30
7 min
Gepubliceerd door:
Marieke Menkveld-Theijssen
Sr. Export Documentation Agent