+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Blog - Eerste Hulp Bij Export: Bewijslast voor het Certificaat van Oorsprong
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Blog - Eerste Hulp Bij Export: Bewijslast voor het Certificaat van Oorsprong

In het vorige artikel van mijn blog “Eerste Hulp bij Export” heb ik je het verschil tussen een Certificaat van Oorsprong en EUR.1 uitgelegd. In dit artikel zal ik meer uitleg geven over de bewijslast die meegestuurd dient te worden naar de Kamer van Koophandel wanneer je een Certificaat van Oorsprong (CvO) wilt aanvragen.

Op basis van de officiële landenvereisten of de informatie die je hebt ontvangen van de importeur of klant is duidelijk geworden dat je een Certificaat van Oorsprong nodig hebt. Je bent bezig met je digitale aanvraag richting de Kamer van Koophandel en dan wordt er ineens gevraagd om bewijslast! Maar wat moet je aanleveren? Hoe je dit kunt bepalen en hoe je hieraan komt leg ik je in dit artikel uit.

Productie- of handelsgoederen

Om te kunnen bepalen wat je nodig hebt qua bewijslast is het van belang te weten of je te maken hebt met productiegoederen of handelsgoederen. De bewijslast voor het CvO is namelijk afhankelijk van het type goederen.

Koop je onderdelen in bij een derde partij en verwerk/bewerk je deze onderdelen in een speciale daartoe ingerichte bedrijfsruimte (dus niet in een ‘tuinhuisje’) tot eindproduct, waarvan de goederencode anders is dan die van de ingekochte materialen, dan mag je er van uitgaan dat je te maken hebt met productiegoederen.

Koop je goederen in bij een derde partij en verkoop je deze één op één door zonder dat er bewerkingen worden verricht in eigen bedrijf (met uitzondering van enkele eenvoudige toegestane handelingen/assemblage zoals het draaien van een lamp in een fitting of het op maat zagen van een houten plank waarbij de goederencode van het product niet verandert), dan mag je er vanuit gaan dat je te maken hebt met handelsgoederen.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en zal het bepalen van het type producten in sommige gevallen niet zo eenvoudig zijn als dat ik het hierboven heb beschreven. Heb je daarom twijfels of vragen over de bepaling van het type goederen, neem dan gerust contact op met ons Customer Service Team of met de Kamer van Koophandel.

Bewijslast in het geval van productiegoederen

Het is bij productiegoederen van belang dat je kunt aantonen dat de bewerkingen die in eigen bedrijf worden uitgevoerd dusdanig zijn dat de oorsprong wijzigt. Dit doe je doormiddel van een productieverklaring.

De Kamer van Koophandel wil weten:

  • In welke plaats het product vervaardigd wordt
  • Wat de naam van het product is en welke goederencode bij dit product hoort
  • Welke grondstoffen, materialen en/of ingrediënten er worden gebruikt bij de vervaardiging
  • Welke handelingen in eigen bedrijf worden verricht om tot het eindproduct te komen
  • Of er handelingen uitbesteed worden aan andere (Nederlandse) bedrijven en welke dat zijn

Let er bij het invullen van een productieverklaring op dat deze een geldigheidsperiode heeft (maximaal 2 jaar), voorzien is van een handtekening van een tekeningsbevoegde en afgedrukt is op het briefpapier van jouw bedrijf.

Besteed je een deel van de productiehandelingen uit aan een ander bedrijf, dan kan het zijn dat de KvK om aanvullende bewijslast vraagt. Om je aanvraag voorspoedig te laten verlopen adviseer ik je in dit geval iets mee te sturen waaruit blijkt dat er een dienst of product geleverd wordt door een ander bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een orderbevestiging, inkoopfactuur, leveranciersverklaring of contract.

Over het algemeen is de productieverklaring hét document dat je als bewijslast gebruikt in het geval van productiegoederen. Mocht je hier om wat voor een reden dan ook vanaf willen wijken, overleg dit dan altijd eerst even met de Kamer van Koophandel of ons Customer Service Team.

Bewijslast in het geval van handelsgoederen

Bij handelsgoederen zal niet jij maar je toeleverancier de oorsprong van de producten moeten aantonen. Althans, jij zult voor het aanvragen van het Certificaat van Oorsprong natuurlijk de bewijslast moeten aanleveren bij de Kamer van Koophandel, maar daarvoor heb je wel de medewerking van je leverancier(s) nodig.

Zijn de producten ingekocht bij een binnen de EU gevestigd bedrijf dan vraag je jouw leverancier een leveranciersverklaring in te vullen. Bij het invullen van de leveranciersverklaring zijn een aantal zaken van belang:

  • Zorg ervoor dat je leverancier de juiste template / de laatste versie gebruikt. In mei 2016 is de douanewet van de Unie vernieuwd en daarmee ook de template van de leveranciersverklaring. Ik ervaar zelf nog regelmatig dat de oude template wordt gebruikt, waardoor een aanvraag voor een Certificaat van Oorsprong wordt afgekeurd door de KvK en de aanvraag vertraging oploopt.
  • Indien er op de leveranciersverklaring verwezen wordt naar een (inkoop)factuur, stuur deze dan ook mee als bewijslast naar de Kamer van Koophandel.
  • Zorg ervoor dat uit de leveranciersverklaring blijkt dat er aan jouw bedrijf is geleverd. Laat de leverancier de bedrijfsnaam vermelden, zoals jullie staan ingeschreven in het handelsregister.
  • De leveranciersverklaring moet voorzien zijn van een handtekening en firmastempel of afgedrukt zijn op het briefpapier van je leverancier.
  • De leveranciersverklaring dient nog geldig te zijn op het moment dat je het CvO aanvraagt.

Zijn de producten ingekocht bij een buiten de EU gevestigd bedrijf vraag je leverancier dan om een Certificaat van Oorsprong, een Form A (bijvoorbeeld wanneer het ingekocht is in Japan of China) of een Attest van Oorsprong (vervanger van het Form A).

Ook hier zijn er uiteraard uitzonderingen. Zo kan een gezondheidscertificaat of fytosanitair certificaat als bewijslast dienen en kan de KvK in uitzonderlijke gevallen ook akkoord gaan met een leveranciersverklaring van een buiten de EU gevestigde leverancier of kan een ‘gebruikte machineverklaring’ voor gebruikte verouderde machines ook als bewijs worden gebruikt. Mocht je twijfels hebben of de bewijslast geaccepteerd zal worden neem dan gerust contact op met ons Customer Service Team of de Kamer van Koophandel.

Uw exportdocumenten aanvragen via Exportdocuments.com

Exportdocuments.com kan je assisteren in het verkrijgen van de benodigde bewijslast en de vereiste exportdocumenten. Maak vrijblijvend een gratis account aan en bestel je documenten direct in onze webshop.

Wil je ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste bewijslast en het aanvragen van de exportdocumenten? Kies dan voor Full Service en bel ons als je ergens niet uitkomt. Je krijgt dan mij of een van mijn collega’s van het Customer Service Team aan de lijn om je van A tot Z door de aanvraag heen te begeleiden. Zo ben je er zeker van dat je niets ontgaat en je aanvraag snel en correct afgerond is.

02 jul. 2018 at 13:00
5 min
Gepubliceerd door:
Marieke Menkveld-Theijssen
Sr. Export Documentation Agent