+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Akkoord met Oostelijk Afrika over een Economisch Partnerschapsakkoord
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Akkoord met Oostelijk Afrika over een Economisch Partnerschapsakkoord

Op 16 oktober is een akkoord bereikt tussen de EU en de Oost-Afrikaanse gemeenschap (EAC) over een Economisch Partnerschapsakkoord. Hiermee is een einde gekomen aan jarenlange onderhandelingen.

Vervolgstappen

Nu het akkoord met de EAC bereikt is wordt zo spoedig mogelijk overgegaan tot juridische controle en goedkeuring van het akkoord. Het gehele proces van ratificering zal ongeveer 15 maanden duren.

Kenia

Nu er een akkoord is bereikt onderneemt de Europese Commissie stappen om te zorgen dat Keniaanse exporten weer onder het tariefvrije- en quotavrij Market Access Regime komen te vallen. Op dit moment zijn de exporten van Kenia onderhavig aan de tarieven van het Algemeen Preferentieel Stelsel. Onder het APS kan Kenia niet tariefvrij en quotavrij exporteren, hoewel het APS regime gunstiger is dan het standaard MFN tarief. Het APS is een preferentieel markttoegangsregime dat onder bepaalde voorwaarden eenzijdig wordt toegekend aan ontwikkelingslanden.

Er wordt op dit moment met prioriteit gewerkt aan het herstellen van de tariefvrije- en quotavrije preferenties voor Kenia, zodat deze in ieder geval voor eind januari in werking kunnen treden. Over de definitieve datum waarop tariefvrije- en quotavrije toegang wordt hersteld wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd op Exportdocumenten.com. Een overzicht van de huidige geldende tarieven kunt u vinden bij de Export Helpdesk van de EU.

Bron: ECHO


11 nov. 2014 at 11:00