+31(0)884321888
[javascript protected email address]
AGS Uitvoer fase 3 nog niet van start
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

AGS Uitvoer fase 3 nog niet van start

De eerste ervaringen met het nieuwe AGS Uitvoer zijn positief. De Douane wil eerst twee bevindingen uit de proeffase oplossen. Daarom is besloten nog even te wachten met de start van fase 3. Fase 2 loopt wel gewoon door, met toenemende aangiftevolumes.

Stand van zaken fase 2

Op 25 april 2016 is fase 2 van de invoering AGS Uitvoer van start gegaan. In deze fase zijn 30 aangevers aangesloten op AGS Uitvoer. Zij doen uitvoeraangiften met een zo breed mogelijk pakket aan goederen en regelingen. Geleidelijk hebben deze aangevers steeds meer aangiften in AGS Uitvoer gedaan. Ook worden er in deze fase verschillende softwareleveranciers betrokken. Zo wordt er een goed beeld van de prestatie van AGS Uitvoer in de productie geschetst.

Nog steeds functioneert AGS Uitvoer in nagenoeg alle gevallen naar verwachting. Wel zijn er bevindingen gedaan waarvoor nog aanpassingen in AGS moet worden doorgevoerd. Zo genereert AGS, wanneer goederen de EU verlaten, nog niet in alle gevallen een bevestiging van uitgaan. Daarnaast worden sommige aangiften, waarvoor een uitvoervergunning is vereist, nog niet goed door AGS verwerkt. Gelukkig heeft het merendeel van de aangevers uit de tweede fase hier geen last van en loopt fase 2 gewoon door. Om dit soort situaties te onderkennen zijn de eerste en tweede fase juist ingevoerd. Dit bevestigt dat de gekozen aanpak goed is, omdat op deze wijze bedrijven pas verplicht hoeven aan te sluiten als problemen zijn opgelost.

In overleg met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wordt er eind augustus bekeken of en wanneer er wordt overgestapt naar de volgende fase. Er wordt gestreefd om alle aangevers op AGS Uitvoer aan te sluiten voor het einde van 2016.

Doet u aangifte met Douane Sagitta Uitvoer (DSU)? Dan heeft u in april bericht gehad van de Douane, waarin staat in welke fase uw bedrijf is ingedeeld. Heeft de betreffende afdeling binnen uw organisatie nog geen bericht ontvangen? Mailt u dit dan, onder vermelding van uw NAW gegevens en EORI nummer, aan Douane.DLK.AGS-implementatie@belastingdienst.nl. U ontvangt uiterlijk drie weken voor het begin van de fase waarin uw bedrijf is ingedeeld, een e-mail van de Douane. Daarin staat informatie over de weken waarin u op AGS-Uitvoer moet aansluiten. Binnen die weken heeft u de mogelijkheid zelf het moment van aansluiting op AGS te kiezen. Daardoor kunt u een moment kiezen waarop aansluiting op AGS binnen uw organisatie het beste past. Houd bijvoorbeeld rekening met de aanwezigheid van sleutelfiguren binnen het uitvoerproces van uw organisatie. En ook belangrijk: bepaal het overgangsmoment samen met uw softwareleverancier.

Lees onderstaand het gehele artikel over de overgang naar fase 3 van AGS.

Bron: Douane Belastingdienst


03 aug. 2016 at 10:00