+31(0)884321888
[javascript protected email address]
AEO: helder toch? Of niet?
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

AEO: helder toch? Of niet?

Sinds 1 januari 2008 komen internationaal opererende bedrijven in aanmerking voor de status van Authorised Economic Operator (AEO). Een van de voorwaarden is dat zo’n onderneming werkt volgens interne waarborgen en (veiligheids-)procedures die passende douanecontroles mogelijk maken. Een AEO-gecertificeerde marktpartij krijgt in principe te maken met minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten. Maar is dat ook zo in de praktijk?

Sinds 1 januari 2008 komen internationaal opererende bedrijven in aanmerking voor de status van Authorised Economic Operator (AEO). Een van de voorwaarden is dat zo’n onderneming werkt volgens interne waarborgen en (veiligheids-)procedures die passende douanecontroles mogelijk maken. Een AEO-gecertificeerde marktpartij krijgt in principe te maken met minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten. Maar is dat ook zo in de praktijk?

De realiteit wijst uit dat veel AEO-gecertificeerde ondernemingen kansen laten liggen, als het gaat om het verminderen van hun toezichtlast. Soms stellen zij onnodig zware dossiers en rapportages op, soms maken zij onvoldoende gebruik van de mogelijkheid om werkafspraken te maken met de Douane. Het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) besloot daarom tot actie. Het diende een onderzoeksvraag in bij de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waarbinnen ondernemers en wetenschappers uit negen topsectoren samenwerken. Vervolgens deed TNO in 2014 research bij bedrijven die bereid waren hun positieve ervaringen met de AEO-status met anderen te delen.

Het resultaat hiervan is de Inspiratiebundel AEO, met daarin tientallen lichtende voorbeelden die laten zien hoe bepaalde bedrijven omgaan met interne beheersing en het toezicht daarop. Als bron van bezieling voor ondernemers die nog met hun AEO-status worstelen.

Bekijk hier direct de digitale versie van de Inspiratiebundel AEO.

Bron: Douane


17 feb. 2015 at 10:00