+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Administratieve lastenverlichting door efficiëntere gegevensuitwisseling
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Administratieve lastenverlichting door efficiëntere gegevensuitwisseling

Het WCO (World Customs Organization) Data Model wordt in ons land de standaard voor de uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende vervoersstromen tussen overheid en bedrijfsleven. Als het beheer goed is ingeregeld, wordt het model in april definitief goedgekeurd. Dit moet leiden tot een gemakkelijkere uitwisseling van data en een lastenverlichting voor de publieke en private sector.

Een en ander is eind 2013 besloten door het Nederlandse College Standaardisatie. Zodra het beheer goed is ingeregeld, verplicht het college zijn leden – waaronder de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu – het WCO Data Model te gebruiken. Daarnaast roept het dan andere partijen op dit te doen. De Douane juicht deze beweging toe. De dienst heeft zich de afgelopen 6 jaar sterk gemaakt voor de invoering van het Data Model. Eenvoudiger en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling moet leiden tot efficiënter overheidsoptreden en administratieve lastenverlichting voor de publieke en de private sector.

Verschillende datasets

Aanvankelijk bevatte het WCO Data Model alleen de vereiste informatie over grensoverschrijdende goederen. Sinds 2009 zijn er ook gegevens in opgenomen over vervoermiddelen en over passagiers en hun bagage. Daarmee biedt het model nu alle gegevens die nationale en internationale overheidsinstanties kunnen of moeten opvragen in het kader van grensoverschrijdend verkeer. Momenteel moet het bedrijfsleven nog vaak afzonderlijk informatie aanleveren bij die diverse instanties. Deze verschillende datasets komen echter veelal niet overeen, qua inhoud, betekenis en schrijfwijze, omdat ze meestal net iets anders zijn gedefinieerd. Dit heeft administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot gevolg.

Gegevens eenmaal aangeven

Met het WCO Data Model hoeven bedrijven nog maar 1 keer gegevens aan te leveren. Bovendien kunnen zij voortaan eenvoudiger onderling elektronisch berichten uitwisselen. Daarnaast hoeven deze elektronische berichten maar één keer worden aangemaakt, waarna diverse partijen ze eenvoudig kunnen hergebruiken. Dit geldt ook voor overheden die deze geharmoniseerde gegevens met elkaar delen.

Bron: De belastingdienst


13 mrt. 2014 at 10:30