+31(0)884321888
[javascript protected email address]
Aangepaste eisen bewijslast voor het aanvragen van een EUR.1 voor gebruikte auto’s
Altijd overzicht?
Werk efficiënt vanuit een bedrijfsaccount.
Altijd de juiste documenten?
Je hoeft geen expert te zijn, die kennis hebben wij!
Zeker weten dat het goed is?
Wij doen graag een extra kwaliteitscheck!

Aangepaste eisen bewijslast voor het aanvragen van een EUR.1 voor gebruikte auto’s

Afgelopen week ontvingen wij van de Kamer van Koophandel het bericht dat binnen afzienbare tijd de eisen omtrent bewijslast, voor het aanvragen van een EUR.1 certificaat voor gebruikte auto’s, gaat veranderen.

Er wordt op dit moment nog gediscussieerd over wat het vereiste bewijsmateriaal gaat zijn. Echter, op het moment dat hier een beslissing over genomen is, zal er geen overgangsperiode zijn. De nieuwe eis is dan per direct van kracht.

VIN-decoder niet meer toereikend

Er loopt in Brussel al geruime tijd een discussie over het vereiste bewijsmateriaal voor de afgifte van EUR.1 certificaten voor gebruikte personenauto’s. In Nederland wordt de preferentiële oorsprongsstatus van een auto vastgesteld aan de hand van de gegevens uit de VIN-code. Op basis van de VIN code kunt u normaliter precies bepalen waar een auto is geproduceerd.

Echter, steeds vaker komt het voor dat auto’s die in de EU geproduceerd zijn NIET aan de eisen voor het verkrijgen van de preferentiële oorsprongsstatus voldoen en dus ook NIET aan de eisen voor de afgifte van een EUR.1 certificaat voldoen.

Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong

De Europese Unie werkt op dit moment aan een voorstel om uitsluitend op basis van een leveranciersverklaring, afgegeven door de producent (of de officiële importeur op basis van een onderliggende leveranciersverklaring van de producent) EUR.1 certificaten te verstrekken.

Er vindt vanuit Brussel nog overleg plaats met de Europese auto-industrie over dit onderwerp.

Wanneer er in Brussel een beslissing gemaakt is moet de Kamer van Koophandel (KvK) onmiddellijk, conform de gemaakte afspraken, aan de slag. Een overgangsregeling of andere coulance regelingen kunnen niet meer ingezet worden en het gebruik van de VIN-decoder behoort dan niet meer tot de mogelijkheden.

Het advies van de Kamer van Koophandel

Als advies vraagt de KvK u om nu al uw leveranciersverklaringen, volgens VO 2015/2447, voor te exporteren auto’s op te vragen bij de autoproducenten of hun Nederlandse importeurs. Verklaringen opgesteld door andere bedrijven dan de producent/importeur worden wanneer de regeling in het huidige voorstel doorgaat niet meer geaccepteerd. Voorbeelden van deze leveranciersverklaringen kunt u downloaden van de KvK website.

Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor exporteurs die zelf factuurverklaringen (oorsprongsverklaringen) afgeven.

Gebruikte personenauto’s kunnen overigens ook zonder EUR.1 of factuurverklaring geëxporteerd worden. De importeur in het bestemmingsland moet dan wel invoerrechten betalen. In de meest gangbare bestemmingslanden variëren de invoerrechten tussen de 3% en 15%.

Vooraankondiging

Let wel, op dit moment is het bovenstaande een vooraankondiging van de huidige discussie in Brussel. Ook al is er nog geen definitieve uitspraak en is er de mogelijkheid dat de uiteindelijk uitspraak anders uit kan vallen, willen wij u toch alvast op de hoogte brengen. Reden hiervoor is dat de impact van het besluit groot kan zijn en de kans op een mogelijke overgangsregeling minimaal (tot 0) is. Wordt u niet vroegtijdig op de hoogte gebracht, dan zijn de consequenties voor u groter dan wanneer de uiteindelijke uitspraak in Brussel anders is dan in bovenstaande tekst staat aangegeven.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel via telefoonnummer: 088 585 1889.

07 mrt. 2018 at 10:00